Fællesoffentligt dialogmøde om åbne data og innovation

Fællesoffentligt dialogmøde om åbne data og innovation

  • Events

Fredag den 15. oktober 2021 afholder Open Data DK et dialogmøde om en varig fællesoffentlig innovationsindsats inden for åbne offentlige data.

Dialogmødet vil samle centrale offentlige aktører med relevans og interesse for dagsordenen om
åbne offentlige data. Til mødet skal der drøftes muligheder for at etablere en varig, fællesoffentlig
innovationsindsats inden for åbne offentlige data.

Forprojekt om åbne offentlige data og innovation

Mødet indgår som en del af et forprojekt under Økonomiaftalen 2021, der har fokus på offentlige data og ny teknologi i den grønne omstilling.

I forprojektet er der afholdt en række innovationsforløb, hvor offentlige og private aktører sammen skulle eksperimentere med offentlige data, der endnu ikke er åbne, for at synliggøre værdipotentialet i at fritstille dem. Erfaringer skal danne grundlag for, hvordan man fremover kan udvælge og udvikle relevante dataområder og datasæt til udstilling.

Forprojektet har derudover til formål at skabe erfaringer med, hvordan man kan understøtte samarbejdet mellem det offentlige og private om åbne offentlige data, samt bidrage til en afdækning af, hvordan man fremadrettet kan skabe et stærkt fællesoffentligt samarbejde omkring åbne offentlige data.

Med i projektet er KL, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danske Regioner samt Open Data DK, som projektleder.