Fælleskommunalt Mastra-datasæt fritstilles: 64 kommuner er med

Fælleskommunalt Mastra-datasæt fritstilles: 64 kommuner er med

  • Nyheder

I et samarbejde mellem Vejdirektoratet, KL og Open Data DK etableres ét fælleskommunalt datatræk om trafiktællinger med data fra kommuner, der benytter Mastra.

KL, Open Data DK og Vejdirektoratet er gået sammen om at skabe et fælleskommunalt datasæt fra kommuner, der benytter Mastra-databasen. Dette med opbakning fra FOSAKO, der er en sammenslutning af de 5 kommunale geodatasamarbejder.

I december 2018 begyndte indsamlingen af samtykke fra kommunerne, og nu forventes dataene snart frit at kunne tilgås. Vejdirektoratet leverer en webservice (WFS), der bliver frit tilgængeligt på Open Data DK’s dataportal og vil give mulighed for at se og analysere data på tværs af kommunegrænser og i større regionale sammenhænge. Data i servicen er i første omgang trafiktællinger og støjdata.

Datasættets muligheder

Den store fordel ved et fælleskommunalt datasæt er, at data på tværs af kommunegrænser er samlet ét sted, i samme format og kan trækkes på én gang af virksomheder og andre dataaftagere. Datasættet har dermed en stor potentiel værdi, da kvalitet og dækning skaber grundlag for gode business-cases for virksomheder.

”Vi ved, at netop volumen – data fra flere kommuner – er en af de barrierer, som aftagere af åbne data nævner. Vi har igennem samarbejdet med Vejdirektoratet og Open Data DK lykkes med at etablere et åbent datasæt med stor volumen, der har potentiale til at skabe værdi, når data anvendes ud fra de præmisser, de er skabt.”

– Troels Garde Rasmussen, Vicekontorchef i KL og projektejer på KL’s projekt for åbne data

En service med medbestemmelse

Det er samtidig også efterspurgt fra kommunerne at etablere fælleskommunale datasæt, når vi alligevel videregiver data til én central kilde. Vejdirektoratet laver et administrationsinterface, hvor kommunerne kan gå ind og tilpasse, hvad de vil dele. Den enkelte kommune har dermed selv kontrol over, hvad de deler via det fælleskommunale datasæt.

Flere fælleskommunale datasæt

Vejdirektoratets data indenfor kommunens grænser leveres med, når der anmodes om data for en kommune. Derudover har Vejdirektoratet vist interesse i at udstille andre af deres egne data på Open Data DK-dataportalen, og Open Data DK har en god dialog med Vejdirektoratet om flere fælleskommunale datasæt. Udover Mastra-samarbejdet arbejdes der i Open Data DK-regi også på at få etableret andre fælleskommunale datasæt.

Hvilke kommuner er med i Mastra-datasættet?

Da der er tale om kommunernes data, kræver det et tilsagn fra hver kommune om at være med i det fælleskommunale datasæt. Der blev i december sendt besked rundt til den Mastra-ansvarlige i hver kommune med anmodning om tilsagn. Nedenfor er en oversigt over de 64 ud af 80 kommuner, der anvender Mastra, og har givet samtykke (jf. status fra den 23. april). Hvis jeres kommune bruger Mastra og ikke står på listen, send da en mail til MIAG@KL.DK med en tilkendegivelse af, at Mastra-data om trafiktællinger for jeres kommune må udstilles på Open Data DK.

Kommuner der har givet samtykke:

Albertslund
Allerød
Ballerup
Billund
Bornholm
Dragør
Faaborg-Midtfyn
Favrskov
Faxe
Fredensborg
Fredericia
Frederiksberg
Frederikshavn
Furesø
Glostrup
Greve
Gribskov
Haderslev
Halsnæs
Hedensted
Herlev
Herning
Hjørring
Holbæk
Horsens
Hvidovre
Høje-Taastrup
Ikast-Brande
Ishøj
Jammerbugt
Kerteminde
Kolding
Københavns
Køge
Lejre
Lolland
Middelfart
Nordfyns
Næstved
Odense
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Ringsted
Roskilde
Rudersdal
Rødovre
Silkeborg
Skanderborg
Slagelse
Sorø
Stevns
Svendborg
Syddjurs
Sønderborg
Thisted
Vallensbæk
Vejle
Vesthimmerland
Viborg
Vordingborg
Aabenraa
Aalborg
Aarhus

Opdatering: Dataene er nu tilgængelige på portalen under henholdsvis trafiktællinger og støjdata.

20/06/19: Egedal kommune har sluttet sig til, så der er nu 65 kommuner med.