Dialog om åbne grønne data til OffDig’21

Dialog om åbne grønne data til OffDig’21

  • Nyheder

Til årets OffDig afholdt Open Data DK en dialogsession om offentlig-privat samarbejde om udstilling af offentlige data med udgangspunkt projektet Grøn Datadrevet Innovation. Adgang til offentlige data var desuden et af de helt store temaer der gik igen på Dansk IT’s årlige konference, især ift. den grønne omstilling.

Det fællesoffentlige projekt om åbne offentlige data og grøn omstilling, Grøn Datadrevet Innovation, skal undersøge, hvordan vi styrker den offentlig-private dialog om offentlige data for at synliggøre det grønne værdipotentiale i at udstille dem. Dette for at styrke en efterspørgsels- og behovsdrevet tilgang til at udstille offentlige data til gavn for den grønne omstilling.

I den forbindelse åbnede Open Data DK også op for dialog om denne dagsorden ved en dialogsession ved årets OffDig konference i Musikhuset i Aarhus.

Til at dele konkrete erfaringer med offentlig-privat samarbejde om åbne data ved sessionen var et panel bestående af Stefan Skoubo Elcer, digitaliseringskonsulent i Odense Kommune og Bo Overgaard, direktør i det datastærke firma Septima. De deltager begge i innovationsforløb om henholdsvis Last-mile-delivery og Samordnet varedistribution.

Der var desuden mødt et talstærkt publikum op af både offentlige og private aktører med stort engagement og interesse i problemstillingerne og mulighederne i et stærkere samarbejde om åbne offentlige data.

Et af de temaer, der fyldte meget i dialogen med publikum, var, at det kan være en udfordring at få en god tværgående dialog om hvilke data, der findes, data der efterspørges, samt datas værdi – både for offentlige og private aktører. Flere stemte i, at de gode dialoger og samarbejder, der opstår på tværs, ofte er tilfældige, og der er behov for en måde, hvorpå sådanne samarbejder kan indledes mere målrettet.

Manglende kendskab til datas værdi

Her fremhævede bl.a. Bo Overgaard at det som virksomhed kan være en udfordring at få overblik over, hvilke data der findes, og uklart hvor i kommunerne man skal henvende sig, for at få den viden.

Samtidig udtrykte flere offentlige aktører, at det er vanskeligt at vide, hvilke data der skal prioriteres til udstilling, fordi de ikke kender erhvervslivets efterspørgsel. Data skabes ofte til et bestemt formål, og det er derfor ikke selvfølgeligt hvilke data, der vil kunne have værdi for andre.

Flere offentlige aktører fortalte, at uden kendskab til erhvervslivets efterspørgsel kan det være vanskeligt at opstille gode business cases, der tydeliggør den faktiske værdi af egne data hvis de udstilles.

Der var endda også flere efterspørgsler til sessionen – bl.a. på socioøkonomiske data og placeringer for borgerservice.

Blandt tilhørerne var der stor interesse for innovationsprojektet om åbne data og dets resultater, ligesom der i salen var bred enighed om at data rummer en stor værdi og kan være en vigtig driver ind i den grønne omstilling; og der var et stort gensidigt ønske om stærkere netværk og øget dialog mellem offentlige myndigheder og erhvervslivet.

Fællesoffentlig opgave

I arbejdet med åbne offentlige data er det en udbredt problematik, at det kan være udfordrende at prioritere det at udstille data når efterspørgslen ikke er kendt, mens det er vanskeligt at efterspørge data, når man ikke har kendskab til hvilke data offentlige aktører har, eller hvordan man får den viden.

Det fællesoffentlige innovationsprojekt afsøger hvordan en målrettet tilgang til prioritering af data til udstilling i samarbejde med aftagersiden, kan udbygge viden om efterspørgsel, og dermed synliggøre effekter og værdipotentialer.

Gennem tre innovationsforløb om grøn mobilitet, arbejder offentlige og private aktører sammen med at afsøge hvordan en efterspørgselsdrevet tilgang kan understøtte en styrket dialog.

Innovationsforløbene afsluttes i løbet af september og resultater og anbefalinger vil kunne findes på opendata.dk i dette efterår.

Du kan løbende holde dig opdateret om projektet på opendata.dk, LinkedIn, Twitter og i vores Nyhedsbrev.