Datadreven udvikling af turismeindustrien i Nordjylland

  • Nyheder

Gennem Business Region North har samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland valgt at melde sig ind i Open Data DK for i fællesskab at styrke det nordjyske erhvervsliv gennem bedre brug af open data. Projektgruppen bag indsatsen er i den forbindelse gået sammen med service designere fra Aalborg Universitet og facilitatorer fra innovationsnetværket InfinIT om at kickstarte regionens innovative arbejde med open data ved et stort hackathonden 3.-4. november kaldet Hack the Outdoors. Samarbejdet tager form som et samlet innovationsforløb, som rækker ud over det enkeltstående hackathon event.

Drømmen er, at skabe nye samarbejder og netværk mellem data ekspertise, flair for entreprenørskab, turisme erfaring og kreativ designtænkning. Gennem forløbet udforskes og udvikles koncepter for nye løsninger med potentiale til at udvikle den udendørs turisme i regionen. Der prøves i praksis kræfter med, hvordan aktører i turistindustrien meningsfuldt kan bruge data til at opnå ny viden og skabe kommercielt bæredygtige og relevante ideer.

Forløbet:

  • Aug-primo september: Der arbejdes med at invitere specifikke case-stillere
  • 13. oktober: Pre-hack workshop: Stærke cases er af stor betydning for et spændende hackathon. Derfor samles alle case-stillere med en eksklusiv gruppe af eksperter for at skærpe udfordringerne og matche dem med relevant data. Måske kan nogle idéer slås sammen, måske skal abstraktionsniveauet hæves eller sænkes.
  • Den 3-4. november: Hackathon: Over to dage på Aalborg Universitet bringes iværksættere og en palet af forskellige kreative sjæle sammen om at sætte data i spil på nye måder for at udvikle innovative services og løsninger, som matcher en ‘smartere’ Nordjysk sektor for udendørs turisme. Mens deltagerne konkurrerer om at løse problemerne smartest, vil de have adgang til et skatkammer af data-sets fra regionen. Et dommerpanel udvælger afslutningsvist de bedste løsninger.
  • Den 7. december: Post-hack Co-creation Workshop: Med det formål at skærpe de bedste idéer og bringe dem tættere på realisering afholdes et opfølgende workshop; som skræddersys ud fra de konkrete løsningsforslag. Alt for ofte bliver gode idéer fra hackathons ikke ført videre, og med denne workshop, imødekommes denne begrænsning ved at samle et stærkt netværk til at hjælpe idéen videre mod realisering!