Data-dialogforløb: Klima og cirkulær økonomi

  • Nyheder

Flere åbne tværkommunale datasæt er målet, når Open Data DK og Erhvervsstyrelsen efter sommer afholder dialogforløb om klima og cirkulær økonomi.

Når det kommer til store kollektive udfordringer som klimaforandringer og omstilling til cirkulær økonomi er det nødvendigt at alle på tværs af sektorer bidrager til problemløsningen.

Danske offentlige myndigheder skaber i deres arbejde store mængder af data, som virksomheder kan bruge til at udvikle nye grønne forretningsløsninger og forbedre eksisterende produkter og services. Løsninger der både kan have kommerciel værdi og hjælpe bl.a. kommunerne med f.eks. at reducere emissionsudledninger, sikre mod vandmasser og fremme genanvendelse af materialer.

For at data kan spille en rolle her, kræver det at de er tilgængelige. Åbne data muliggør at eksisterende data i højere grad bliver genbrugt, og at parter på tværs af det offentlige og private både proaktivt og i tættere samarbejde kan tage del i problemløsning.

Mængde og dialog batter

I Open Data DK arbejder vi på at etablere flere tværkommunale datasæt på tværs af kommuner, som vi gjorde med kommunernes trafiktællinger. Vi ved nemlig, at volumen – data fra flere kommuner – har en afgørende betydning for virksomhedernes anvendelse af åbne offentlige data.

Som led i dette arbejde afholder vi derfor efter sommeren et erhvervsrettet dialogforløb i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Formålet med forløbet er at identificere og synliggøre potentialet i tværkommunale data inden for cirkulær økonomi og klima, så disse data senere kan udstilles. Med tværkommunale datasæt menes datasæt, der dækker et større geografisk område og indeholder data fra flere kommuner.

Vi har brug for jeres hjælp

Uden jer, ingen dialog. Derfor rækker vi i øjeblikket ud til vores medlemmer for at høre mere om deres fokus inden for klima og cirkulær økonomi for at gøre forløbet så relevant for både myndigheder og virksomheder som muligt.

Er du som kommune eller anden offentlig myndighed interesseret i at deltage i dialogforløbet, der afholdes efter sommer, kontakt os da endelig på info@opendata.dk.

Hvis du som virksomhed er interesseret i at deltage forløbet, er du også velkommen til at sende os en mail på info@opendata.dk eller følge med i vores nyhedsbrev, LinkedIn eller Twitter for mere information om deltagelse.

Vi har tidligere modtaget meget positive tilbagemeldinger fra deltagere i dialogforløb, og kommuner og private aktører fortæller om at have opnået større indsigt i henholdsvis erhvervslivets databehov og det offentliges behov.

Bagom initiativet

Dialogforløbet sker i regi af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 initiativ 5.1 Åbne offentlige data. Initiativet har bl.a. til formål at øge udstillingen og virksomhedernes anvendelse af åbne offentlige data. Initiativet gennemføres i et fællesoffentligt partnerskab bestående af Open Data DK, KL, Danske Regioner med Erhvervsstyrelsen som formand. Partnerskabets fokusområde for 2020 er klima og grøn omstilling, og Open Data DK og Erhvervsstyrelsen er gået sammen om at gennemføre en aktivitet indenfor denne overskrift.

 


Billede: Christina @ wocintechchat.com fra Unsplash