Danmark er nu europamestre i åbne data

Danmark er nu europamestre i åbne data

  • Nyheder

For første gang indtager Danmark førstepladsen i European Dataportals maturity rapport for 2020. Her er det især kvalitet og videreanvendelse, der placerer Danmark i toppen.

Hvert år udgiver European Data Portal en rapport over modenheden af åben data indsatsen i de europæiske lande vurderet efter de fire kriterier: Policy, Portal, Impact og Quality. Her har Danmark for første gang lagt sig som nr. ét og dermed i kategorien ”trendsætter” sammen med Spanien, Frankrig og Irland, Estland, Polen og Østrig.

Danmarks indsats

I Danmark arbejdes der med åbne offentlige data i stort set alle afkroge, lige fra enkelte institutioner, på kommunalt og regionalt niveau i bl.a. Open Data DK, KL og Danske Regioner til statsligt niveau med bl.a. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Digitaliseringsstyrelsen som store spillere.

Der er derfor også åbne data på mange niveauer, både store autoritative åbne datasæt som fx Grunddataprogrammet og uprøvede og somme tider eksperimenterende åbne data, der kan blive forløbere til større datasæt.

Allerede sidste år tog Danmark et gevaldigt ryk fra flere års bundplaceringer til en sjetteplads i 2019. Siden sidste år er der dog også sket en del udvikling med bl.a. bedre dokumentation af effekten af anvendelse af offentlige data og eksempler på samfundsøkonomiske gevinster ved bl.a. frikøb af geografiske data og meteorologiske data. Se oversigten for Danmarks placering her.

Danmark får også ros for at give opmærksomhed til de åbne datas samfundsmæssige værdiskabelse. Her fremhæves eksempelvis pjecen og filmene Små Åbne Data Succeser (2018) af Open Data DK and KL, der beskriver eksempler på åbne datas værdiskabelse for danske kommuner.

Udfordringer og muligheder

Selvom Danmark klarer sig godt målt op imod resten af Europa, er der dog stadig plads til forbedring. I rapporten fremhæves bl.a. at Danmark ikke på nuværende tidspunkt har en fælles national åben dataportal. Danmark scorer også lavest på antal unikke indenlandske og udenlandske brugere. Der er derfor mulighed for mere fokus på at skabe overblik over de danske åbne data, samt én adgang til de mange offentlige data i de kommende år.

Læs mere