Ambitiøst innovationsprojekt om potentialet i grønne åbne data

Ambitiøst innovationsprojekt om potentialet i grønne åbne data

  • Nyheder

En række offentlige myndigheder går i 2021 sammen om at afdække værdipotentialet i potentielle åbne data gennem en række innovationsforløb. Her skal offentlige og private aktører sammen eksperimentere med offentlige data og ny teknologi, der skal understøtte den grønne omstilling.

Danmark er i dag førende inden for offentlig digitalisering. Det giver bl.a. i høj grad mulighed for at anvende offentlige data til at understøtte en positiv udvikling, ikke mindst på klimaområdet og i den grønne omstilling. Frie offentlige data er blevet italesat som rygraden i den digitale grønne omstilling, og forskellige virksomheder og brancheorganisationer som Dansk Erhverv og IT Branchen efterspørger flere åbne offentlige data for at kunne udvikle grønne løsninger.

Når offentlige data er åbne, betyder det at eksisterende data kan genbruges til at skabe værdi flere steder og kan give private aktører mulighed for proaktivt at skabe grønne innovative løsninger. Det kan f.eks. være værktøjer til forudsigelse af oversvømmelser eller til at sænke omkostninger, når fjernvarmenet og elnet skal dimensioneres til en grønnere energiforsyning.    

Efterspørgselsdrevet udstilling gennem innovationsforløb

Der er i overvejende grad en villighed hos offentlige myndigheder til at fritstille data. For at kunne fokusere en fællesoffentlig indsats, er der dog behov for mere viden om hvilke data, der har værdipotentiale i forhold til at understøtte den grønne omstilling og dermed bør prioriteres til udstilling. Efterspørgsler fra private (og offentlige) aktører er derfor værdifulde for arbejdet med åbne data. Dataaftagere kan dog have svært ved at få indblik i, hvad der findes af offentlige data, og hvad de dermed har mulighed for at efterspørge.

Der igangsættes derfor nu et forprojekt som del af Økonomiaftalen 2021 med fokus på offentlige data og ny teknologi i den grønne omstilling. I en række innovationsforløb skal offentlige og private aktører sammen eksperimentere med offentlige data, der endnu ikke er åbne, for at synliggøre værdipotentialet i at fritstille dem. Forprojektet bygger dermed på erfaringer fra bl.a. efterårets dialogforløb Grøn Data om energidata.

Forprojektet skal derudover skabe erfaringer med hvordan man fremadrettet kan understøtte dialogen mellem det offentlige og private, og arbejde fællesoffentligt med at afdække værdipotentialet af datasæt indenfor et konkret dataområde.

Med i projektet er KL, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Open Data DK.

Transport- og mobilitetsdata

Mobilitet er valgt som overordnet dataområde til projektet. Det har et stort potentiale for den grønne omstilling, det er fællesoffentligt relevant og har kommercielt potentiale udtrykt af bl.a. Dansk Erhverv og Det 14. Klimapartnerskab. Mobilitetsdata er desuden udpeget som et ”high value” dataområde af EU-kommissionen.

På nuværende tidspunkt er forprojektet i en afdækningsfase, hvor der undersøges hvilke data, der findes på området og kan være relevante at sætte fokus på i innovationsforløbene.

Open Data DK og KL har tidligere gode erfaringer med tværoffentligt samarbejde om at udstille mobilitetsdata. Sammen med Vejdirektoratet blev der i 2019 etableret et tværkommunalt åbent datasæt med trafiktællinger og støjudtræk fra deres MASTRA-system, som en lang række af landets kommuner benytter.

Læs mere


Billede: Razvan Mirel fra Unsplash