Åbne data til kamp mod COVID-19

  • Nyheder
  • Use-cases

Åben adgang til data om coronavirussens spredning bruges også i bekæmpelsen af virussen og i det forebyggende arbejde for at begrænse smitten.

Det amerikanske universitet Johns Hopkins samler data om COVID-19 og udstiller dem på et interaktivt kort, der viser rapporterede tilfælde af COVID-19 i real-time. Kortet viser lokation og antallet af personer, der er smittede, døde og kurerede for alle berørte lande. Formålet med kortet er at give forskere, myndigheder og befolkningen et brugervenligt overblik over COVID-19’s udvikling.

Al indsamlet data udstilles derudover som åbne data i et GitHub repository sammen med kortets feature-layers. Datakilderne, som John Hopkins trækker fra er de åbne data fra WHO, CDC, ECDCNHC og DXY samt information fra lokalnyheder. Også den italienske regering deler deres åbne data om COVID-19 på GitHub.

Fordi data er åben, kan det også bruges af andre. Der bruges bl.a. åbne data i et italiensk, et tysk og et hollandsk overblikskort. Der er også denne side, lavet af den 17-årige high-school studerende Avi Schiffmann fra Washington, USA, har fået over 3 mio. besøg siden december.

At data er åbne, muliggør også at alle har mulighed for at undersøge og eksperimentere med data fx sammen med målte temperaturer ift. spredningshastighed og andre risikofaktorer. Se fx denne dataanalyse af COVID-19 de to dataloger Jeremy Howard og Rachel Thomas fra San Francisco Universitet.