Giv feedback 
til udviklingen af Open Data DK og vind en sensor

Åbne data som fælles løsning

  • Nyheder

Den 12.-13. april deltog Open Data DK ved KL’s konference TEKNIK & MILJØ ’18. Årets tema var ”fælles løsninger” med fokus på samarbejdet mellem kommuner, på tværs af velfærdsområderne og mellem det offentlige og det private.

For flere af de tematiske udfordringer som eksempelvis kystsikring ved klimaforandringer kan åbne offentlige data netop være med til at muliggøre dette samarbejde. Blandt andet skaber åbne data muligheder for private virksomheder at byde ind med løsninger og samtidigt arbejde på tværs af kommuner.

Ved konferencen holdt Open Data DK’s bestyrelsesformand Bo Fristed oplæg om åbne data som grobund for nye teknologiske løsninger under temaet disruption.

Open Data DK var også repræsenteret ved standene, hvor vi sammen med politikere og virksomheder skabte dialog om hvilken rolle åbne data kan spille i netop samarbejdet med fælles løsninger. Her var der især forholdsvis stor interesse fra nogen af de mindre byer for åbne data, netværkstyper og teknologiske løsninger.

Konferencen understregede også behovet for fælles løsninger for selve arbejdet med åbne data. Der er store ønsker om øget vidensdeling og inspiration til arbejdet med åbne data kommuner imellem, samt fortsat at arbejde mod fælles standarder og strategier.

Til de af jer, der enten nåede eller ikke nåede at komme forbi og snakke med os – skriv endelig til os hvis du sidder inde med spørgsmål eller kommentarer.

Open Data DK siger tak for en spændende konference.