Giv feedback 
til udviklingen af Open Data DK og vind en sensor

Fra data til værdi: Open Data DK årsmøde

 • Events

2. maj 2018.

Der er skrevet mange rapporter med meget store tal for den globale værdi ved åbne data. Men vi vil gerne se de konkrete cases, hvor åbne offentlige data har skabt værdi. Det sætter vi fokus på til Open Data DK årsmødet.

Det bliver en spændende og inspirerende eftermiddag med oplæg fra virksomheder, der har skabt forretning på baggrund af åbne offentlige data, samt fra en udenlandsk by, der har gjort sig erfaringer i arbejdet med åbne data. Der vil desuden være input fra både KL og Erhvervsstyrelsen om, hvorfor de har sat fokus på åbne offentlige data.

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til arbejdet med åbne data i Danmark. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tag din kollega/leder med.

Årsmødet holdes onsdag den 2. maj 2018 kl. 12.30-17.00 i Aarhus på Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Det er i forbindelse med Internet Week Denmark, og der er mulighed for inden årsmødet at deltage i den officielle åbning af Internet Week Denmark på Aarhus Rådhus kl. 9.30-12.00. Bemærk særskilt tilmelding.

Årsmødet og generalforsamlingen er åben for alle.

Materiale til generalforsamlingen:

Regnskab, budget og indkomne forslag

Bestyrelsens beretning

Program

12.30-13.00: Ankomst

13.00-13.10: Velkomst v. formand Bo Fristed, Aarhus Kommune

13.10-14.45: Ordinær generalforsamling

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsens beretning
 • Beretning fra Open Data DK teams
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
 • Fastlæggelse af kontingent
 • Valg af formand (hvert lige år)
  • Bo Fristed, Aarhus Kommune, er på valg (modtager genvalg)
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen hver lige og ulige år)
  • Eva Maria Knudsen, Odense Kommune, er på valg (modtager ikke genvalg)
  • Steffen Svinth Thommesen, Københavns Kommune, er på valg (modtager genvalg)
 • Valg af bestyrelsessuppleanter (halvdelen hver lige og ulige år)
 • Valg af revisor
 • Indkomne forslag
 • Eventuelt

14.45-15.00: Pause

15.00-17.00: Fra data til værdi

 • Velkomst v. Open Data DK
 • Oplæg v. Inger Bjørkum Leigvold fra Stavanger kommune
 • Indlæg v. KL, Camilla Rosenhagen, om det fælleskommunale fokus på åbne data
 • Indlæg v. Erhvervsstyrelsen, Christoffer Kjældgaard Giwercman, om det fællesoffentlige fokus på åbne data
 • Oplæg v. Peter Riisager fra Dingeo.dk
 • Oplæg v. Bo Overgaard fra Septima

17.00: Tak for i dag

Praktiske informationer

Det er kun medlemmer af Open Data DK, der har stemmeret under generalforsamlingen.

Som medlem i Open Data DK kan man have forslag, der skal på dagsordenen ved generalforsamlingen. Forslag, der af et Open Data DK medlem eller bestyrelsen ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes pr. mail til Birgitte Kjærgaard (bikj@aarhus.dk) senest den 18. april 2018 kl. 16.00. Indkomne forslag sendes til medlemmerne senest den 22. april 2018.

Medlemmer i Open Data DK kan stille op til en bestyrelsespost ved officiel tilkendegivelse af kandidatur pr. mail til bikj@aarhus.dk senest 18. april 2018 kl. 16.00. 

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest den 25. april 2018 kl. 16.00 via dette link.

Med venlig hilsen

Open Data DK bestyrelsen

Information om eventen

Dato: 02/05/2018 – 12:30 til 17:00

Arrangør: Open Data DK

Kontaktperson: Birgitte Kjærgaard

Pris: Gratis

Adresse: Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C