Lokalplaner, kommuneplaner m.m. - Naturstyrelsen, Miljøministeriet

PlansystemDK indeholder planer efter planloven. Kommuner og staten indberetter planer. Alle kan se og hente planer.

Planerne kan også ses på Danmarks Miljøportal.

Kommunerne indberetter og har ansvaret for kvaliteten af:

 • lokalplaner (samt byplanvedtægter og andre historiske planer)

 • kommuneplaner

 • kommuneplanrammer (områder som danner rammer for lokalplaner)

 • kommuneplantillæg

 • kommuneplanstrategier

 • zonekort – byzone og landzone samt sommerhusområder

 • kommuneplanensretningslinjer vedr. natur, detailhandel, kultur- og landskabsinteresse mm. (jf. Planlovens § 11a)

Staten har ansvaret for andre plantemaer, som vises i systemet, fx:

 • kystnærhedszonen (ca. 3 km bred planlægningszone langs kysterne uden for byzone)

 • strandbeskyttelseslinien (300 m beskyttelseszone langs kysterne)

 • landsplandirektiver

For alle planer findes:

 • information om planerne (identifikation og egenskaber)

 • det gældende plandokument (pdf- format).

 • planernes areal (geografiske udstrækning) vist på kort.

 • søgemuligheder efter planer, adresser, matrikler mm.

 • mulighed for at søge efter hvilke planer, der gælder for en adresse, en matrikel eller et indtegnet areal

 • mulighed for at hente planer (downloade)

 • mm.

1 datasæt

 • Miljøministeriets PlansystemDK

  html

  I dette system kan der søges efter forslåede, vedtagede og aflyste lokalplaner i landets kom-muner. De fremsøgte lister kan eksporteres til xls.

  Man får adgang til at en .pdf-version af de enkelte lokalplaner.

  De kan desuden vises på kort, hvorfra de kan eksporteres som ESRI Shapefile eller MapInfo Tab fil.

  Gældende lokalplaner og forslag kan hentes fra PlansystemDK WFS-Server

  URL for tjeneste: http://wfs.plansystem.dk/geoserver/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities&version=1.0.0

  theme_pdk_lokalplan_forslag_v_Type

  theme_pdk_lokalplan_vedtaget_v_Type

  Gældende kommuneplanrammer kan også hentes der: theme_pdk_kommuneplanramme_vedtaget_v_Type

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Forfatter
Naturstyrelsen, Miljøministeriet
Vedligeholdes af
Henrik Larsen
Opdateringsfrekvens
Alle nye planer og planforslag skal ifølge Planloven indberettes til PlansystemDK. Alle gældende planer, der blev endeligt vedtaget inden 15. september 2006 skal ligeledes være indberettet i PlansystemDK. http://www.plansystemdk.dk/Emner/hvornaar/
Licens
Andet (Attribution)
Grupper

Regioner og byer

Keywords

Del

Miljøministeriets PlansystemDK