Jobindtsats.dk - Data om arbejdsmarkedet

Jobindsats.dk gør det nemt og hurtigt at få overblik over beskæftigelsesindsatsen. Du kan finde informationer om antal personer, udgifterne til forsørgelse og indsatsen for at skaffe personerne i beskæftigelse – lokalt, regionalt og i hele landet.

Data i Jobindsats.dk kommer fra mange forskellige kilder, f.eks. de kommunale økonomi- og sagsbehandlingssystemer, Danmarks Statistik samt andre statslige myndigheder (eks. Cpr, Cvr og e-Indkomst). At opstille målingerne i Jobindsats.dk kræver en forædling af data og opstilling af en række datadefinitioner samt overskrivningsregler. Det betyder, at du ikke altid vil kunne sammenligne tallene direkte med de tal, du kender fra f.eks. Danmarks Statistik og jobcentrets systemer.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet et RESTful web API til Jobindsats.dk. API’et er en softwaregrænseflade, som giver brugere af Jobindsats.dk mulighed for, via programmering, at hente offentlige tilgængelige målinger baseret på en tilsvarende emne-, måling-, og delvis variabeludvælgelse, som på Jobindsats.dk.

Læs mere om API’et og adgang her: https://www.jobindsats.dk/jobindsats/indholdsfortegnelse/

Alle statistikdata på jobindsats.dk kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY.

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Dataejer
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Licens
cc-by
Grupper

Befolkning og samfund

Opdatering frekvens
Løbende

Keywords

Del

jobindsats.dk