Energi Data Service

Energi Data Service er en gratis og åben dataportal. Her kan alle hente data om det danske energisystem fx CO2-udledning og forbrugs- og produktionsdata. Der er også data om kommunernes energiforbrug.

Hvad enten du er forbruger, iværksætter, forsker eller virksomhed, så stiller Energi Data Service data til rådighed, så du får en bedre forståelse af energisystemet og kan udvikle nye tjenester til glæde for samfundet og den grønne omstilling.

Energi Data Service er udviklet og drevet af Energinet. Energinet ejer og udvikler el- og gasnet i Danmark for at indpasse mere vedvarende energi, opretholde forsyningssikkerhed og sikre lige markedsadgang til nettene.

Licens: https://www.energidataservice.dk/static/pdf/Conditions_for_use_of_Danish_public_sector_data-License_for_use_of_data_in_ED.pdf

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Dataejer
Energinet
Licens
Andet (Open)
Grupper

Energi

Opdatering frekvens
Løbende
Opdatering kommentarer
Se mere om opdateringsfrekvensen under hvert datasæt hos Energi Data Service.

Keywords

Del

Energi Data Service