DMI vejrdata

DMI indsamler hvert minut store mængder vejr-, hav- og klimadata, der bruges i DMI’s udarbejdelse af vejrudsigter, varsler, klimadata, samt vejr- og klimamodeller.

DMI frisætter frem mod 2023 sine data om vejr, hav og klima. Private og offentlige virksomheder kan fx anvende DMI’s data til en mere effektiv ressourceudnyttelse i eksempelvis landbruget, energi- og forsyningssektoren samt inden for logistik og transport.

Når ressourcer udnyttes mere effektivt, giver det både samfundsøkonomisk vækst og reducerer udledningen af drivhusgasser. DMI’s data udgør samtidig et centralt datagrundlag for udviklingen af nye, grønne løsninger.

DMI’s Frie data udstilles igennem API’er.

Læs mere: https://www.dmi.dk/frie-data/

Vilkår for brug af data: https://www.dmi.dk/friedata/guides-til-frie-data/vilkar-for-brug-af-data/

Kontakt: https://www.dmi.dk/kontakt/frie-data/

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Forfatter
DMI
Licens
Andet (Open)
Grupper

Miljø

Keywords

Del

Fuld adgang til data via API