Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har en lang række data om bl.a. kommunerne og regionerne. Danmarks Statistiks åbne data er officielle statistikdata, der er elektronisk tilgængelige på en sådan måde, at brugere kan anvende dem direkte i forskellige egne applikationer. De kan tilgås enten via en brugergrænseflade eller via et api mod Statistikbanken. Data kan frit benyttes af brugere i udviklingen af diverse services, bl.a. udvikling af apps til smartphones.

Alle statistikdata på Statistikbanken.dk og hjemmesiden dst.dk kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ast

Oversigt over Danmarks Statistiks åbne data findes i statistikbanken.dk der indeholder data fra alle de områder Danmarks Statistik producerer statistik. Data kan downloades i tabelform, grafik, på landkort, i en række dataformater eller som bulk download- afhængigt af om det er brugergrænsefladen eller API indgangen, der benyttes. I Statistikbanken finder man altid de senest opdaterede data.

Læs mere om brug af Danmarks Statistik: https://www.dst.dk/da/omds/omweb

2 datasæt

Statistikbankens brugergrænseflade

Statistikbank API