Åbne skattelister

Fra http://skat.dk/skat.aspx?oid=2167688

Folketinget har besluttet, at skatteoplysningerne for selskaber skal være offentligt tilgængelige, fordi der ønskes en større åbenhed om selskabers skattebetalinger. Skatteforvaltningsloven er derfor blevet ændret (lov nr. 591 af 18. juni 2012), så det nu er blevet muligt at offentliggøre visse skatteoplysninger for aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber samt fonde og foreninger, der er skattepligtige til Danmark.

Det er besluttet, at skatteoplysningerne skal vises for flere indkomstår, med indkomståret 2012 som det første år. Visningen er gradvist udbygget til de seneste 5 indkomstår, således at der nu vises skatteoplysninger for 5 år.

1 datasæt

Organisation

Andres data Andres data

Her henvises til åbne datakilder, der findes andre steder end på opendata.dk.

Læs mere

Metadata

Forfatter
SKAT
Vedligeholdes af
SKAT
Licens
Andet (Open)
Grupper

Økonomi og finanser

Keywords

Del

Skatteoplysninger for selskaber