Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Viden om dit affald

Her kan du se, hvor mange kilo affald, der leveres på genbrugsstationerne i dit område baseret på måneder i 2014. Den stiplede cirkel repræsenterer den samlede mængde affald den pågældende måned. De mindre cirkler repræsenterer hver sin fraktion.

Beskrivelse: Servicen viser en række data, som er offentligt tilgængelige på Aarhus Kommunes Open Data-portal www.odaa.dk, men som kan være svære at gennemskue. Med visualiseringerne på disse sider, ønsker Aarhus Kommune at skabe et generelt og overordnet billede af de affaldsmængder, borgerne i Aarhus leverer på genbrugsstationerne, og hvad de smider i deres skraldespand.

Lavet af: Servicen er lavet i forbindelse med EU-projektet RADICAL. 

Du kan se servicen her.