Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Viden om dit affald

Her kan du se, hvor mange kilo affald, der leveres på genbrugsstationerne i dit område baseret på måneder i 2014. Den stiplede cirkel repræsenterer den samlede mængde affald den pågældende måned. De mindre cirkler repræsenterer hver sin fraktion.

Servicen viser en række åbne data om affald i Aarhus kommune, som er offentligt tilgængelige på Open Data DK's portal, som dog kan være svære at gennemskue.

Datasæt: Der findes en række åbne data om affald i Aarhus Kommune på Open Data DK's portal.

Formål og værdi: Med visualiseringerne på disse sider, ønsker Aarhus Kommune at skabe et generelt og overordnet billede af de affaldsmængder, borgerne i Aarhus leverer på genbrugsstationerne, og hvad de smider i deres skraldespand.

Eksempel: Du kan se servicen her.

Lavet af: Servicen er lavet i forbindelse med EU-projektet RADICAL.