Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Sunmapper

Sunmapper er en webservice, som via åbne data om skyggeforhold og bygninger beregner, om det kan betale sig at installere solceller på en ejendom. Den blev udviklet af fem studerende til Lyngby-Taarbæk Kommune som efterspurgte løsninger, der gør det attraktivt at blive mere grøn og klimavenlig. Udviklerne stiftede derefter virksomheden Picodat og Sunmapper er nu målrettet borgere i hele landet.

Datasæt: Sunmapper er baseret på en række åbne data fra Kortforsyningen, eks. Danmarks Højdemodel

Formål og værdi: Udover den miljømæssige værdi i at understøtte beslutninger om at skifte til vedvarende energi, har servicen økonomisk værdi for brugerne. De åbne data har her været afgørende for at de studerende kunne stifte virksomhed og at samtidigt har kommunen fået en løsning på en problemstilling.

Link: www.sunmapper.com

Lavet af: Picodat