Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Septima

Septima tilbyder rådgivning, systemudvikling, services og produkter, der sikrer den optimale udnyttelse af geodata.

Firmaet er sat i verden samtidig med, at de offentlige grunddata blev sluppet fri. Deres vision er at hjælpe virksomheder, offentlige myndigheder og private organisationer med at få størst muligt udbytte af de frie data.

Link: septima.dk/

 

 

Eksempler på løsninger og services med åbne data:

Data til SKATs nye ejendomsvurderingsmodel - Septima har hjulpet SKAT med udvikling af en ny model for ejendomsvurdering.

Hvor skal virksomheden ligge - Beregninger for privat virksomhed af køreafstande for samtlige medarbejdere til en række potentielle placeringer af virksomhedens nye domicil.

Cykelafstande til skole - For kommuner har de beregnet køretid og afstand på cykel fra samtlige elevers hjemmeadresse til alle skoler i kommunen. Beregningerne anvendes blandt andet i forbindelse med fastlæggelse af skoledistrikter.

Forudsigelse af vandskaderisiko - Septima har beregnet en forudsigelse af vandskaderisikoen ved skybrud for alle adresser i Danmark.

Sigtelinje - En landsdækkende service, der på millisekunder kan afgøre, om der er udsyn fra et sted til et andet.