Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Scalgo

SCALGO udvikler digitale værktøjer og tilpassede analyser om terræn baseret på åbne data. De har blandt andet udviklet det interaktive værktøj SCALGO Live, der kortlægger oversvømmelsesrisici, og opdateres løbende efterhånden som nye data bliver tilgængelige fra stat og kommuner. Scalgo driver forretning i hele norden, og deres beregninger bruges fx af kommuner, rådgivende virksomheder, landskabsarkitekter og Naturstyrelsen.

Datasæt: Scalgo bruger en række åbne data fra Danmarks Højdemodel og GeoDanmark, der i høj grad vedligeholdes af de enkelte kommuner.

Formål og værdi: Scalgos services bruges i mange sammenhænge, fx af en række kommuner som Vejle og Horsens, der får bedre udnyttelse af egne data til byplanlægning, forureningssporing, klimasikring, borgerdialog m.m. Med oversvømmelsesvisualiseringen SCALGO Live behøver medarbejder og borger desuden ikke være eksperter for at snakke løsninger, hvis borgeren henvender sig med fx oversvømmelse, og det sparer en del forklaring på møder.

Eksempel: http://scalgo.com/da/live-flood-risk