Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Hedenstedkortet

Med Hedenstedkortet visualiserer Hedensted Kommune en lang række socioøkonomiske åbne data om kommunen. Kortet blev lanceret i 2016 som en videreudvikling af det socioøkonomiske Aarhus-kort med målet om at katalysere udviklingen inden for brugen af offentlige data, samt øge viden om og interessen for de offentlige data. Kortet er opdelt efter skoledistrikter og viser den geografiske fordeling af borgere, virksomheder og bygningsmassen i Hedensted Kommune. Informationerne er fra januar måned hvert år fra 2011. Der er således indlagt historik i kortet, der giver brugerne mulighed for meget lettere at spotte tendenser over længere tid.

Datasæt: Socioøkonomiske data om Hedensted: Aldersfordeling, civilstand, familietyper, statsborgerskab, beskæftigelse, flytninger, boliger, ejerforhold (boliger), boligstørrelse, fordeling af brancher (virksomheder), antal arbejdspladser

Formål og værdi: Hedenstedkortet bidrager til en lettere adgang til kommunale data, og gør dermed data overskuelige og letforståelige for interesserede borgere, politikere og medarbejdere internt i kommunen. At de selv kan tilgå disse data sparer også medarbejdere for at bruge tid på at skulle finde data frem ved henvendelser.

Link: Hedenstedkortet. Læs mere om kortet i dette blogindlæg.