Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Hack4DK: Map Mashup

Et mashup af geografiske data over tid i Danmark

Dette projekt var en del af Hack4DK 2014.

Map Mashup præsenterer forskellige datalag, der kan lægges nedover et kort af Danmark. De forskellige lag (amt, ejerlav, retskreds og sogn) kan slås til og fra, og hvert lag vises på Danmarkskortet fra et givent årti.
Således kan man se disse datalag på kort dateret helt tilbage til 1660 og frem til 2010.

Løsningen er nu en integreret del af Historisk Atlas, en hjemmeside der formidler åbne historiske data, som kan hentes via API.

Datasæt: Historisk Atlas

Formål og værdi: Kortet skaber en interaktiv formidling af historiske kort.

Link: http://blog.historiskatlas.dk/ha5/