Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Hack4DK: Artscope

Artscope er en prototype af en augmented reality applikation, der tillader brugerne på Statens Museum for Kunst at opleve museets malerier gennem forskellige digitale lag. Projektet vandt hackathon konkurrencen Hack4DK 2014, afholdt på Statens Museum for Kunst. Prototypen benytter åbne data om de enkelte værker, som museet har stillet til rådighed.

Datasæt: Statens Museum for Kunst arbejder generelt på at stille Danmarks kunstsamling fri. Fx kan 200 billeder i særlig høj opløsning downloades på smk.dk og en stor del værker kan tilgås på Europeanas portal

Formål og værdi: At tilbyde museets brugere en ny måde at opleve kunstværkerne på gennem forskellige digitale lag, der er usynlige for det menneskelige øje.

Link: https://vimeo.com/108032966

Lavet af: Henri Suominen, Giulio Ungaretti, Carl Emil Carlsen og Siri Vilbøl til Hack4DK 2014.