Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Busven

Med app'en Busven kan du tjekke om din bus kommer til dit stoppested til tiden. App'en er baseret på Rejseplanens åbne data, som offentlige trafikselskaber leverer data til. Idéen opstod med udgangspunkt i eget behov for en simpel pendler-app, som giver live-overblik over hvilke busser, der kører fra et givent stoppested.

Datasæt: Rejseplanens åbne data.

Formål og værdi: Busven kommer pendlere i hele landet til gavn med omkring 20.000 downloads. Uden de åbne data ville Kristian og Jonas ikke have haft mulighed for at udvikle et så ressourcekrævende projekt, som har dannet grundlag for deres startup og giver dem en stærk reference til deres kompetencer.

Link: Android og iOS

Lavet af: Rosenberg Technologies