Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

The Books of Aarhus

The Books of Aarhus er en datavisualisering, der viser, hvor og hvornår transaktioner (udlån og afleveringer) på Aarhus Kommunes Biblioteker foregår samt hvilken materiale type der er tale om. Dataen, der ligger til grund for visualiseringen, er bibliotekstransaktioner.

Størstedelen er datamængden er tilgængelig på portal.opendata.dk, men datavisualiseringen indeholder lidt mere data, end det datasættet indeholder. Det drejer sig om postnummer og alder på låner inddelt i aldersgrupper. Dette er blevet aggregeret og stillet op i et parallelt koordinatsystem, som viser, hvordan transaktioner fra de forskellige biblioteker fordeler sig over ugedage og timer i døgnet.

Datasæt: Transaktionsdata fra Aarhus Kommunes Biblioteker

Formål: Formålet med visualiseringen er at gøre udforskningen af disse data interaktiv, så man i samme visualisering både har mulighed for at se et samlet overblik, samtidig med at man kan filtrere og og fokusere på en udvalgt delmængde af den samlede datamængde. Dette er både til gavn for Aarhus Kommunes Biblioteker samt personer med interesse for datavisualiseringer.

Eksempel på brug: Aarhus Kommunes Biblioteker fik ved hjælp af visualiseringerne mulighed for at se, hvornår der var størst behov for betjening, og hvornår det bedst kunne betale sig at have åbent og lukket. Klik her for at se visualiseringen. Vi anbefalder, at du benytter browseren, Google Crome til at få vist visualiseringen.

Lavet af: Matthias Nielsen, EcoSense-projektet, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet