Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Blue Idea

Blue Idea har udviklet en kommunikationsservice, der via åbne adressedata og teleselskabsdata kontakter borgere via sms. Den bruges af alle landets energiselskaber og af ca. halvdelen af kommunerne til at kommunikere om fx vejarbejde, lukning af vand, politiske afstemninger m.m.

Datasæt: Danmarks adresseregister, ejendomsdata, teleselskabsdata

Formål og værdi: Denne kommunikationsservice gør det nemmere for eks. kommuner at nå ud til deres borgere med vigtig information om fx renovation og vejarbejde.

Link: https://blueidea.dk