Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

b7

Med b7 vil vi give borgerne mulighed for at give deres besyv med, ved at de kan markere deres tilfredshed/utilfredshed når de forlader en kommunal serviceenhed.

b7 opsamler digitalt respons fra brugerne, og formidler data videre direkte til den ansvarlige for den konkrete service der måles på. 

b7 fungerer på tablets, der er opstillet i gulvstandere i ca. en meters højde, så brugerne på en let og overskuelig måde kan afgive sine svar. 

For at understøtte den åbenhed kommunen ønsker overfor borgeren, skal samtlige data publiceres på ODAA – (OpenData Aarhus).