Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Ansøgningsportalen i Københavns Kommune

Ansøgningsportalen er Københavns Kommunes portal til ansøgning om brug af byrummet. Det kan være ansøgninger i forbindelse med kulturelle arrangementer, anlægsarbejder eller andet. 

Datasæt: Portalen udnytter åbne data om byrummet. Både til at guide ansøgeren om placering og omfang og til at understøtte sagsbehandlingen. 

Formål og værdi: Digitaliseringen har bevirket, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er gået fra flere uger til 2-3 dage, og at man allerede ved ansøgningstidspunkt kan få en forventet sagsbehandlingstid.

Link: www.kk.dk/tilladelser