Samarbejde, udvikling, deling
Use Cases

Ansøgningsportalen i Københavns Kommune

Ansøgningsportalen er Københavns Kommunes portal til ansøgning om brug af byrummet. Det kan være ansøgninger i forbindelse med kulturelle arrangementer, anlægsarbejder eller andet. 

Portalen udnytter åbne data om byrummet. Både til at guide ansøgeren om placering og omfang og til at understøtte sagsbehandlingen. 

Digitaliseringen har bevirket, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er gået fra flere uger til 2-3 dage, og at man allerede ved ansøgningstidspunkt kan få en forventet sagsbehandlingstid.

Link: www.kk.dk/tilladelser