Foredrag, møder, workshops
Begivenheder

Open Data DK generalforsamling

Open Data DK inviterer til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 kl. 9.30-13.30

Egeparken 2a 8. sal, Lokale 8071

5240 Odense NØ

 

Generalforsamlignen er åben for alle.

Det er dog kun medlemmer af Open Data DK, der har stemmeret under generalforsamlingen.

 

Program for generalforsamling

9.30: Ankomst

10.00: Velkomst/Formand Bo Fristed

10.10: Valg af dirigent og referent

10.20: Bestyrelsens beretning/Formand Bo Fristed

10.50: Beretning fra teams

           Teknik- og datateam/Frans la Cour

           Kommunikationsteam/Birgitte Kjærgaard

11.20: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

11.35: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, samt vedtagelse af kontingent for det kommende år/Formand Bo Fristed. Foreningens regnskab for 2016. 

11.50:  Indkomne forslag

12.10: Eventuelt

12.20: Case fra Open Tourism Days

12.45: Frokost og netværk

 

Praktiske informationer

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes pr. mail til Birgitte Kjærgaard (bikj@aarhus.dk) senest den 16. maj 2017 kl. 16.00. De indkomne forslag sendes til medlemmerne senest den 19. maj 2017.

Der vil være valg til bestyrelsen (2 årig periode). Der er tre poster på valg i år. Skulle kandidatur til en af disse poster have interesse, kan alle medlemmer opstille ved officiel tilkendegivelse af kandidatur pr. mail til bikj@aarhus.dk eller på dagen.

Det er muligt at udstede en fuldmagt til en anden kommune. Fuldmagt. Den skal medbringes udfyldt og underskrevet til generalforsamlingen. 

 

Den nuværende bestyrelse

Aarhus Kommune, Bo Fristed (formand)

Aalborg Kommune, Tine Rønø Bove (på valg)

Københavns Kommune, Frans la Cour

Odense Kommune, Eva Maria Knudsen

Region Midt, Jens Kjersgaard (på valg)

Vejle Kommune, Anne Dyrberg (på valg)

 

Tilmelding

Der er lukket for tilmelding.

Med venlig hilsen

Open Data DK bestyrelsen