Foredrag, møder, workshops
Begivenheder

Kom i gang med åbne data

Er du kommunal systemadministrator eller IT-og digitaliseringskonsulent, så sæt kryds i kalenderen den 31. oktober, hvor Open Data DK og KL – Bedre anvendelse af åbne kommunale data- afholder en dag med fokus på praksisnær introduktion til arbejdet med åbne data.

Tirsdag den 31. oktober kan I som kommune høre om mulighederne ved åbne data, og hvordan I konkret kan komme i gang med at arbejde med dem.

To målrettede spor
Dagen vil blive indledt med en fælles introduktion og fordeles derefter i to spor, rettet mod hhv. IT – og digitaliseringskonsulenter og systemadministratorer.

På sporet for IT – og digitaliseringskonsulenter kan du bl.a. få inspiration til, hvordan I i jeres kommune kan komme i gang med åbne data, høre om interne og eksterne cases og erfaringer fra andre kommuner. På det andet spor kan du bl.a. høre om CKAN-databasen, anonymisering, formater og metadata.

Arrangementet er gratis og afholdes i KL-huset i København. Et arrangement magen til vil finde sted i december i Jylland. Nærmere program følger snarest, hvor der også åbnes for tilmelding.

Med venlig hilsen
Open Data DK og KL – Bedre anvendelse af åbne kommunale data