Foredrag, møder, workshops
Begivenheder

Inspirationsarrangement om åbne data

Dialog mellem dataejer og datainteresseret

Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK) inviterer til inspirationsarrangement om åbne data den 29. november i Odense.

Formålet med arrangementet er at skabe dialog mellem dataejere (offentlige myndigheder) og databrugere/datainteresserede, samt inspirere til at arbejde med åbne offentlige data og fritstille flere. 

Output:

  • At offentlige myndigheder får indsigt i virksomhedernes behov og ønsker i forhold til åbne offentlige data
  • At virksomheder får indsigt i offentlige myndigheders dataarbejde – og overvejelser.
  • At der skabes dialog 
  • At deltagerne inspireres til enten at fritstille data eller at anvende data

Temaspor og datacafé

Der vil være tre temaspor til arrangementet. De kommer til at have fokus på IoT og Data, Landbrug og Fødevarer samt Transport og Mobilitet. Der vil i temasporene være forskellige oplæg samt tid til drøftelse og debat blandt deltagerne. 

Datacaféen har fokus på at skabe en dialog mellem datajere og datainteresserede. Den kommer til at foregå ved, at en række dataejere står klar ved borde, og deltagerne får mulighed for at gå rundt og tale med dem om deres data. Scenen bliver sat for dialog, videndeling og samarbejde. 

 

Der er ikke åbent for tilmelding endnu, men sæt kryds i kalenderen. 

Nærmere program og indhold følger snarest.