Foredrag, møder, workshops
Begivenheder

Inspirations - og dialogforløb i Business Region Aarhus (for BRAA kommuner og virksomheder)

Hvordan kan åbne data bidrage til at løse mobilitetsudfordringer i Business Region Aarhus?

Open Data projektet i Business Region Aarhus og Open Data DK inviterer de 12 østjyske kommuner og virksomheder til et forløb med fokus på dialog om mobilitet og åbne data.

Forløbet består dels af en workshop for kommuner, hvor mobilitetsudfordringer afdækkes og dels en dialogdag for både kommuner og virksomheder. Begge dage vil fokusere på mobilitetsudfordringer i BRAA kommunerne, og hvordan åbne data potentielt kan bidrage til at løse de udfordringer.

Hvorfor skal min kommune med?

BRAA kommunerne er i gang med at fritstille mobilitetsdata, men vi oplever behov for mere dialog med virksomheder og iværksættere, så vi kan arbejde mere fokuseret i udstillingen af vores data. Dette forløb vil skabe klarhed over, hvilke konkrete data virksomhederne efterspørger og sætte retningen for dataarbejdet i relation til mobilitet. Dagene kan også inspirere kommunerne og gøre os klogere på behovet for nye datakilder, hvilket kan være input til et evt. arbejde med sensorer.

Hvorfor skal min virksomhed med?

Din virksomhed kan deltage til dialogdagen den 20. november og får derigennem konkrete data-kontakter i kommunerne. I får mulighed for at komme i dialog med kommunerne om mobilitetsudfordringer og mulige løsninger på dem, hvor åbne data måske er en del af svaret. I kan fortælle kommunerne direkte, hvilke data I har brug for i det arbejde - evt. også hvilke nye data, I kunne have behov for.

 

29. OKTOBER 2018 KL. 8.30-13.30: INDLEDENDE WORKSHOP FOR KOMMUNER (I AARHUS)

Første del af forløbet er en intern kommunal workshop, hvor vi vil afdække og få sat ord på relevante kommunale mobilitetsudfordringer. Dagen vil danne grundlag for den efterfølgende dialog mellem virksomheder og kommuner.

20. NOVEMBER 2018 KL. 8.30-15.00: DIALOGDAG MED KOMMUNER OG VIRKSOMHEDER (I AARHUS)
Dialogdagen har til formål at få skabt en dialog mellem kommunerne og en række virksomheder. Vi vil fokusere på at identificere konkrete databehov og udarbejde bud på, hvordan vi med åbne data kan bidrage til at løse mobilitetsudfordringer
i samarbejde med virksomhederne.

Tilmelding

 

Hvem er målgruppen?
Fra kommunerne vil det især være relevant for systemejere/dataejere, systemkonsulenter, digitaliseringskonsulenter og medarbejdere/ledere fra mobilitetsområdet at deltage. Andre er også velkomne. Vi regner med 1-3 deltagere pr. kommune.
Den enkelte deltager vil forventelig skulle bruge ca. 11,5 timer til deltagelse de to dage. Derudover kommer evt. transporttid.

Ift. virksomheder, så er det værd at være opmærksom på, at det kun er et forløb for kommunerne i Business Region Aarhus, så din virksomhed har formodentlig en interesse i det område. Vi håber at komme i dialog med både større etablerede virksomheder og iværksættere.

Mobilitet er valgt som første fokusområde, da det er fokusområdet i open data projektet i BRAA. Tanken er, at tilgangen også vil kunne anvendes på andre områder.