Foredrag, møder, workshops
Begivenheder

Fra data til forretningsmuligheder

Dialog mellem dataejer og datainteresseret

Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK) inviterer til inspirations - og dialogarrangement om åbne data den 29. november i Odense.

Formålet med arrangementet er at skabe dialog mellem dataejere (offentlige myndigheder) og databrugere/datainteresserede, samt inspirere til at arbejde med åbne offentlige data og fritstille flere. 

Målgruppen er offentlige myndigheder, virksomheder, iværksættere m.fl., der har en interesse i at fritstille eller anvende åbne offentlige data. 

Output:

  • At offentlige myndigheder får indsigt i virksomhedernes behov og ønsker i forhold til åbne offentlige data
  • At virksomheder får indsigt i offentlige myndigheders dataarbejde – og overvejelser.
  • At der skabes dialog 
  • At deltagerne inspireres til enten at fritstille data eller at anvende data

Temaspor og datacafé

Der vil være to temaspor til arrangementet. De kommer til at have fokus på fødevarer og landbrug samt transport og mobilitet. Der vil i temasporene være forskellige oplæg samt tid til drøftelse og debat blandt deltagerne. 

Datacaféen har fokus på at skabe en dialog mellem datajere og datainteresserede. Den kommer til at foregå ved, at en række dataejere står klar ved borde, og deltagerne får mulighed for at gå rundt og tale med dem om deres data. Scenen bliver sat for dialog, videndeling og samarbejde.

 

Direktør Pernille Kræmmergaard fra Digitaliseringsinstituttet vil som dagens moderator lede os igennem programmet. 

Program

9.30-10.00 Ankomst

10.00-11.15 Velkomst v. Erhvervsstyrelsen og Open Data DK

                     Oplæg v. Claus Frelle-Petersen, Deloitte

                     Oplæg v. direktør Jakob Benediktson, LassoX (www.lassox.com)

11.15-11.30 Kort pause og fordeling til spor

11.30-12.45 Temaspor

                     Fødevarer og landbrug

                     Oplæg v. Managing Director John Smedegaard, Ceptu (http://fieldsenseapp.com/)

                     Oplæg v. Direktør Ivan Baadsgaard, landIT (https://www.landit.dk/)

                     Oplæg v. Fødevarestyrelsen                   

                     Transport og mobilitet

                     Oplæg v. Direktør Bo Overgaard, Septima

                     Oplæg v. Adm. direktør Jesper Lindgren, PARKPARK

                     Oplæg ”Fra Smart City til byudvikling, drevet af åbne data” v. Projektleder Steffan Skoubo Elcer,

                     Odense Kommune                   

12.45-13.15 Frokost

13.15-14.00 Datacafé

                     Til datacaféen kan du møde følgende dataejere: Vejdirektoratet, Region Midt, Vejle Kommune,

                     Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, DMI, Odense Kommune, Danmarks Statistik,

                     Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

14.00-14.15 Kaffe

14.15-15.15 Opsamling, oplæg og tak for i dag 

                     Oplæg v. Senior vice president and CIO Thomas Okke Frahm, Nilfisk A/S

 

 

Du kan tilmelde dig her

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 21. november.

 

Vi glæder os til at se dig. 

 

Med venlig hilsen

Partnerskabet for åbne offentlige data (Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK)