Hvad er Open Data DK

Om Open Data DK

Open Data DK er en forening for danske kommuner og regioner. Formålet med Open Data DK er at skabe transparens i den offentlige forvaltning og skabe grobund for datadreven vækst. Data gøres åbne og frit tilgængelige for at understøtte produktivitet og innovation ved en højere grad af udnyttelse af data.

Open Data DK tror på, at åbne data, som borgere og virksomheder i hele Danmark nemt og gratis kan tilgå, kan bruges som råstof i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv. Samtidigt vil åbne data kunne understøtte gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu mere aktive medspillere i vores lokaldemokrati. Dermed skabes merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles.

Alle kommuner, regioner m.m. i Danmark kan få adgang til at benytte Open Data DK-platformen til at offentliggøre de datasæt, som de ligger inde med.

Open Data DK er en forening, som er organiseret med en bestyrelse samt flere teams. Bestyrelsen er det generelle og strategiske arbejdsorgan, mens de enkelte teams koordinerer indsatsen og strategien inden for specifikke fokusområder og sikrer samtidig, at resultaterne gøres tilgængelige for resten af netværket.

Medlemmer

Følgende kommuner og regioner er ordinære medlemmer i Open Data DK: Hjørring, Aalborg, København, Region Hovedstaden, Ballerup, Egedal, Region Midt, Aarhus, Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg, Herning, Ikast-Brande, Vejle, Esbjerg og Odense.

Følgende kommuner er basismedlemmer i Open Data DK: Albertslund, Brønderslev, Frederiksberg, Frederikshavn, Gentofte, Haderslev, Holbæk, Hvidovre, Ishøj, Lolland, Middelfart, Morsø, Næstved, Odsherred, Rebild, Sønderborg, Thisted og Vesthimmerland.

Handlings - og aktivitetsplaner

Du kan i nedenstående handlings - og aktivitetsplaner få et overordnet indtryk af vores aktiviteter. Udover det arbejde foregår der også meget andet nationalt, regionalt og lokalt arbejde i forhold til åbne data. Som en del af initiativet i Den fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi er Erhvervsstyrelsen bl.a. ved at få udviklet et digital startpakke til offentlige myndigheder i arbejdet med åbne data. Den vil bl.a. komme til at indeholde en juridisk del.

Handlingsplan for 2017

Handlingsplan for 2018

Overordnet aktivitetsplan 2018

Handlingsplan for 2019

Use cases

Mange offentlige myndigheder efterspørger konkrete eksempler på brugen af åbne data fra Danmark, så de kan se, hvordan åbne data kan bruges - og dermed, hvorfor det giver mening at udstille data. Hvis du har lavet en god case, visualisering eller mashup med brug af åbne, danske data, må du meget gerne skrive til os (info@opendata.dk). Vi kan bruge de gode eksempler til at få endnu flere data fritstillet.

Teknik

Dataportalen bygger på Open Source-softwaren CKAN (http://ckan.org/) fra Open Knowledge Foundation. 

Dataportalen hostes og driftes af Viderum, der er specialiseret i drift og hosting af netop CKAN-platforme. De udspringer af Open Knowledge Foundation, der står bag CKAN. Viderum har stor erfaring med og viden om CKAN-platformen. 

Vi arbejder løbende på at forbedre både portalen og de forskellige former for data og informationer, der ligger på den. Vi opfordrer jer til at tage kontakt til dataejeren/kontaktpersonen på et datasæt, hvis du ønsker at bruge datasæt i forretningsøjemed.

Du kan følge teknikteamets arbejde på github: https://github.com/cphflacour/open-data-dk/issues