Governance

Open Data DK har etableret en governancemodel, der skal sikre, at medlemmerne oplever foreningen som åben, ligeværdig og resultatskabende. Open Data DK er en forening med en bestyrelse og teams. Bestyrelsen er det generelle og strategiske forum og består af en formand samt fem bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen er foreningens besluttende organ og højeste myndighed. De enkelte teams koordinerer indsatsen inden for specifikke fokusområder.

Governancemodellen med teams skal understøtte behovet for at koordinere arbejdet så godt, som det kan lade sig gøre, når der samtidig tages hensyn til den autonomi, som de enkelte teams har qua det demokratiske grundelement, som foreningen baserer sig på. Gevinsten ved at anvende denne form for organisering er en fælles arbejdsindsats på tværs af foreningens medlemmer.

Bestyrelsen

Bestyrelsen skal sikre, at strategiske beslutninger vedrørende Open Data DK understøtter den bagvedliggende vision og de formulerede principper for netværket (se Code of Conduct). Bestyrelsen skal yderligere sikre samarbejdet med andre (nationalt tværgående) initiativer, netværk og projekter inden for open data- og smart city området.

Bestyrelsen har ansvaret for godkendelse af nye teams. De nedsatte teams fokuserer på specifikke arbejdsområder, der er væsentlige for udviklingen af Open Data DK. Bestyrelsen holdes løbende orienteret om arbejdet i de enkelte teams.

Teams

En central del af organiseringen i Open Data DK er de forskellige teams. Som medlem i Open Data DK kan man vælge at indtræde i et eller flere teams og få indflydelse på det fremtidige arbejde. Ved indtrædelse i et team vil den enkelte teamkoordinator, der er udpeget af bestyrelsen, introducere jer til teamets arbejde. Deltagelsen i et team forpligter. Melder man sig til et team, er man med. Tilsvarende, hvis man melder sig ud, skal man sørge for, at det arbejde, man har varetaget, bliver overdraget til andre i teamet.