Code of Conduct

Code of Conduct

Medlemmer og partnere i Open Data DK arbejder sammen for at gøre offentlige data åbne og frit tilgængelige. Derfor er der af bestyrelsen formuleret et Code of Conduct for det gode samarbejde og arbejde med åbne offentlige data.

Code of Conduct (CoC) er nogle retningslinjer for deltagelsen i foreningen Open Data DK. Vi forventer, at alle medlemmer og partnere læser og overholder Code of Conduct.

Formålet med Open Data DK er skabe grobund for datadreven vækst og transparens i den offentlige forvaltning ved fritstillelse af offentlige data. Data gøres åbne og frit tilgængelige for at understøtte produktivitet og innovation ved en højere grad af udnyttelse af data.

Open Data DK tror på, at åbne data, som borgere, virksomheder m.fl. i hele Danmark nemt og gratis kan tilgå, kan bruges som råstof i udviklingen af applikationer, tjenester og services eller være afsæt for analyser, tendensvurderinger, forskning osv. Samtidigt vil åbne data kunne understøtte gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu mere aktive medspillere i vores demokrati. Dermed skabes merværdi ud af de mange data, der i forvejen indsamles.

Åbenhed

Vi arbejder med åbne data, så derfor er tilgangen i Open Data DK også baseret på åbenhed og transparens om formål, hensigt, visioner og kommunikation.

Bestyrelsen sikrer åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet bl.a. ved at lægge referater fra bestyrelsesmøder på hjemmesiden og at kommunikere væsentlige beslutninger gennem nyheder på hjemmesiden.

Samarbejde

Vi har forskellige interesser og kompetencer, som kan belyse, informere om og påvirke åben data dagsordenen i Danmark. Derfor bruger vi hinanden og videndeler på tværs. Ved at videndele og samarbejde kan vi hjælpe hinanden og fritstille flere data.

Vi er åbne for samarbejde med andre aktører, når samarbejdet kan være fremmende for åbne offentlige data i Danmark. Vi inddrager gerne eksterne interessenter i vores arbejde.

Værdiskabelse

Vi har i vores arbejde med åbne data fokus på værdiskabelsen ved at fritstille data. Det betyder bl.a., at vi har fokus på dialog med potentielle dataaftagere som virksomheder, iværksættere og uddannelsesinstitutioner.

Vi er samtidig modige og innovative i vores tilgang til fritstillelse af data. Det betyder, at vi tør have en eksperimenterende og eksplorativ tilgang til åbne data. Vi tør frigive data, der ikke er en klar efterspørgsel på. Vi tænker desuden muligheder i nye teknologier ind i vores arbejde med åbne data.

Kvalitet

Vi stræber altid efter at levere høj kvalitet i vores samarbejde med partnere og andre eksterne interessenter.

De data, der bringes i spil, er data af så god kvalitet som muligt, hvor licensen er så åben som mulig. Det betyder, data der:

er tilgængelige i standardiserede formater (f.eks. .json, .xml, .csv m.fl.)
egner sig til videre behandling
har metadata tilknyttet (fx beskrivelse, kontaktperson, opdateringsfrekvens) 

Vi arbejder kontinuerligt på at sikre en høj kvalitet af de data, der fritstilles.

 

Bestyrelsen i Open Data DK forbeholder sig ret til at ændre i Code of Conduct.

Revideret januar 2018, version 2