Code of Conduct

Vi håber på en aktiv og bred deltagelse i Open Data DK. For at sikre de bedste betingelser for samarbejde og kommunikation har vi udarbejdet et sæt spilleregler - vores Code of Conduct. Vi opfordrer til, at alle medlemmer, brugere og interessenter vil læse og overholde disse retningslinjer.

Code of Conduct (CoC) er et sæt anbefalinger for aktiv deltagelse i foreningen Open Data DK.

Formålet med Open Data DK er at skabe netværk, videndeling og samarbejde på tværs af kommunale og regionale grænser, sektorer og interesser om Open Data. Vi tror, at tværfagligt og tværsektorielt samarbejde giver en synergieffekt, og vi mener, at vi udnytter ressourcerne bedre, når vi arbejder på tværs.

Vær åben

Open Data er både en teknologi og en måde at tænke på. Vi arbejder med Open Data, så derfor er tilgangen i Open Data DK også baseret på åbenhed og transparens om formål, hensigt, visioner og kommunikation.

Bidrag med god data

De data, der bringes i spil, er data af så god kvalitet som muligt, hvor licensen er så åben som muligt. Det betyder, data der:

  • er tilgængelige i standardiserede formater (f.eks. .json, .xml, .csv m.fl.)
  • egner sig til videre behandling
  • har metadata tilknyttet (fx beskrivelse, kontaktperson, opdateringsfrekvens) 

Vær imødekommende

Forskellige interessenter er velkomne, da vi ønsker stor spredning af medlemmer og partnere. Derfor er alle medlemmer imødekommende overfor nye såvel som nuværende medlemmer.

Samarbejd

Vi har forskellige interesser og kompetencer, som kan belyse, informere om og påvirke Open Data i Danmark. Derfor bruger vi hinanden og videndeler på tværs. Ved at samarbejde kan vi hjælpe hinanden og vokse kreativt.

...også i uenigheder

Fordi netværket består af forskellige interessenter, så er det ganske naturligt, at vi kommer til at tackle uenigheder. Udvikling, forandring og innovation er forbundet med en vis form for uenighed - dette perspektiv er væsentligt at holde sig for øje. Uenighederne skal ses som en styrke, der er med til at skærpe retningen og vinkling for udviklingen.

Spred budskabet

For at skabe opmærksomhed omkring Open Data i Danmark og påvirke den danske tilgang til Open Data, vil vi sprede budskabet omkring Open Data og Open Data DK.

 

Bestyrelsen i Open Data DK forbeholder sig retten til at ændre i Code of Conduct.