Dataplatform

Øvrige

I Danmark findes der flere forskellige portaler, der hver især tilbyder åbne data indenfor deres fagområde. På denne side kan finde information om de øvrige dataportaler, der findes i Danmark, men ikke er en del af Open Data DK.

Virk.dk

Data.virk.dk er Erhvervsstyrelsens egen dataportal. Her findes en lang række erhvervsrelevante datasæt såsom CVR data, lokalplaner, branchekoder og meget andet. Virk Data afholder desuden ofte arrangementer for at promovere brugen af de åbne data i erhvervssammenhænge.

Danmarks Miljøportal

Miljøportalen opbevarer offentlige miljødata og stiller gratis webservice til rådighed for dem, der vil have adgang til miljødata. Miljødata kan eksempelvis være data om vandkvalitet, jordforurening, naturbeskyttelse, landbrug og meget andet.

Geodatastyrelsen

Geodatastyrelsen tilbyder store mængder geodata, der blev offentliggjort i det såkaldte Grunddata program. Heriblandt findes eksempelvis grundlæggende landkortdata, Danmarks Højdemodel, topografiske kort og meget andet.

Folketingets dataportal

Folketingets dataportal indeholder data om folketingsmedlemmer såvel som data om sager og dokumenter fra det parlementariske arbejde i folketingssalen.