De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Blog

Abonnér på Opendata blog-feed

Oprettet: 18. december, 2017 / Kommentarer: 0

Den 12. december og den 14. december afholdt vi seminarer i hhv. Vejle og København om åbne data. Målgruppen var kommunuer, som gerne ville høre mere om mulighederne ved åbne data, og hvordan man kan komme i gang med at arbejde med at fristille dem. 

Det var nogle dage med fokus på det konkrete og praksisnære, og ikke mindst videndeling, erfaringsudveksling og netværk om åbne data på tværs af kommunerne.

Oprettet: 18. december, 2017 / Kommentarer: 0

Den nye nationale handlingsplan for Open Government 2017-2019 består af fire temaer, hvoraf ét er "Flere og bedre åbne data".

Oprettet: 06. december, 2017 / Kommentarer: 0

Partnerskab for åbne offentlige data har fået udarbejdet et katalog over mulige indsatser til at fremme brugen af åbne offentlige data.

Kataloget giver inspiration til konkrete tiltag, der kan få flere virksomheder til at anvende data, fx hackathons, data challenges, netværk og accelerator-forløb for at nævne nogle. Kataloget fungerer samtidig som en guide til at blive klogere på målgruppen for indsatsen – dvs. typer af virksomheder, som der arbejdes med – og kommer med gode råd til, hvordan indsatserne bedst tilrettelægges og gennemføres for at opnå størst effekt.

Oprettet: 27. september, 2017 / Kommentarer: 0

Gennem Business Region North har samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland valgt at melde sig ind i Open Data DK for i fællesskab at styrke det nordjyske erhvervsliv gennem bedre brug af open data. Projektgruppen bag indsatsen er i den forbindelse gået sammen med service designere fra Aalborg Universitet og facilitatorer fra innovationsnetværket InfinIT om at kickstarte regionens innovative arbejde med open data ved et stort hackathon den 3.-4.

Oprettet: 11. august, 2017 / Kommentarer: 0
Ny rapport: Analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data

Som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat fokus på åbne data og dannet et "Partnerskab for åbne offentlige data" med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK. 

Partnerskabet har fået foretaget en analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data med afsæt i nedenståenede spørgsmål 

Hvilke datatendenser er der i både ind - og udland?

Hvilke data efterspørger virksomhederne?

Hvilke dataområder vil have kommerciel værdi for virksomhederne?

Sider