De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Blog

Abonnér på Opendata blog-feed

Oprettet: 06. december, 2017 / Kommentarer: 0

Partnerskab for åbne offentlige data har fået udarbejdet et katalog over mulige indsatser til at fremme brugen af åbne offentlige data.

Kataloget giver inspiration til konkrete tiltag, der kan få flere virksomheder til at anvende data, fx hackathons, data challenges, netværk og accelerator-forløb for at nævne nogle. Kataloget fungerer samtidig som en guide til at blive klogere på målgruppen for indsatsen – dvs. typer af virksomheder, som der arbejdes med – og kommer med gode råd til, hvordan indsatserne bedst tilrettelægges og gennemføres for at opnå størst effekt.

Oprettet: 27. september, 2017 / Kommentarer: 0

Gennem Business Region North har samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland valgt at melde sig ind i Open Data DK for i fællesskab at styrke det nordjyske erhvervsliv gennem bedre brug af open data. Projektgruppen bag indsatsen er i den forbindelse gået sammen med service designere fra Aalborg Universitet og facilitatorer fra innovationsnetværket InfinIT om at kickstarte regionens innovative arbejde med open data ved et stort hackathon den 3.-4.

Oprettet: 11. august, 2017 / Kommentarer: 0
Ny rapport: Analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data

Som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat fokus på åbne data og dannet et "Partnerskab for åbne offentlige data" med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK. 

Partnerskabet har fået foretaget en analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data med afsæt i nedenståenede spørgsmål 

Hvilke datatendenser er der i både ind - og udland?

Hvilke data efterspørger virksomhederne?

Hvilke dataområder vil have kommerciel værdi for virksomhederne?

Oprettet: 11. juli, 2017 / Kommentarer: 0

Vil du vide mere om mulighederne for at skabe vækst med åbne data, eller vil du hellere høre om, hvordan du bedst bruger vores API? Når det sidste strandsand er skyllet ud af ørene, byder vi på en række vigtige arrangementer om åbne data. Så sæt kryds i kalenderen.

Oprettet: 26. juni, 2017 / Kommentarer: 0

Din kommune, jeres indbyggere eller SMEer kan søge op til 60.000 Euro til at eksperimentere med sensorer og Open Data i byrummet gennem OrganiCity.

Som noget nyt i EU-projektet OrganiCity, så kan der nu søges midler til byeksperimenter i andre byer end Aarhus, London, og Santander. Eksperimenterne kan gå ud på fx at opsamle nye data ved hjælp af sensorer, kombinere eksisterende åbne datasæt til at skabe nye løsninger eller analysere disse med nye algoritmer for at give borgerne ny viden om deres by.

Sider