De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Blog

Abonnér på Opendata blog-feed

Oprettet: 17. maj, 2018 / Kommentarer: 0

Open Data DK’s årsmøde 2018 bød på farvel til bestyrelsesmedlem, ændringer i vedtægter og oplæg med forskellige vinkler på, hvilken værdi åbne data skaber.

Open Data DK’s årsmøde med generalforsamling slog i år rekord i antal deltagere. Over 40 deltagere fra kommuner og private virksomheder var samlet den 2. maj på Dokk1 i Aarhus, hvor generalforsamlingen i år var suppleret med en række oplæg om åbne datas værdi for kommuner og virksomheder.

Oprettet: 24. april, 2018 / Kommentarer: 0

Open Data DK’s bestyrelse har i 2018 genbesøgt og revideret Open Data DK’s Code of Conduct. Det gamle Code of Conduct blev formuleret i foråret 2015, da Open Data DK bestod af fem kommuner og én region. Siden er Open Data DK blevet en forening med 34 medlemskommuner, 3 medlemsregioner og partnerskab med KL og Erhvervsstyrelsen.

Foreningens Code of Conduct (CoC) er nogle retningslinjer for deltagelsen i foreningen Open Data DK. Vi forventer, at alle medlemmer og partnere læser og overholder Code of Conduct.

Oprettet: 19. april, 2018 / Kommentarer: 0

Den 12.-13. april deltog Open Data DK ved KL’s konference TEKNIK & MILJØ '18. Årets tema var ”fælles løsninger” med fokus på samarbejdet mellem kommuner, på tværs af velfærdsområderne og mellem det offentlige og det private.

For flere af de tematiske udfordringer som eksempelvis kystsikring ved klimaforandringer kan åbne offentlige data netop være med til at muliggøre dette samarbejde. Blandt andet skaber åbne data muligheder for private virksomheder at byde ind med løsninger og samtidigt arbejde på tværs af kommuner.

Oprettet: 21. marts, 2018 / Kommentarer: 2

Den 19. marts holdt Open Data DK for første gang webinar for sine medlemmer.

Webinaret indeholdt en status for open data initiativerne i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Derudover kunne man også høre om, hvad der arbejdes på i Open Data DK lige nu og få inspiration til, hvordan I kan deltage i og påvirke arbejdet.

Vi vil gerne i Open Data DK være mere transparente omkring arbejdet i foreningen, samt give vores medlemmer bedre mulighed for at byde ind og bidrage i arbejdet.

Oprettet: 13. marts, 2018 / Kommentarer: 0

DR skriver den 13. marts om den store anvendelse der er af de grunddata, der blev frikøbt i 2013. "I 2017 blev der fx foretaget mere end seks milliarder forespørgsler efter kort og adresser i databaserne under Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)."

Der nævnes analyse fra Effektiviseringsstyrelsen, der har anslået den årlige samfundsmæssige gevinst til 3,5 mia. kr. Der er en gevinst i øget effektivitet og produktion.

Men det stopper ikke.

Sider