De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Blog

Abonnér på Opendata blog-feed

Oprettet: 02. juni, 2016 / Kommentarer: 0

Regeringen offentliggjorde i denne uge ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016”. Et af midlerne er åbne offentlige data. I redegørelsen beskrives muligheder for at skabe vækst.

Oprettet: 01. juni, 2016 / Kommentarer: 0

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er netop blevet udgivet af Regeringen, KL og Danske Regioner, og et væsentligt led i strategien er brugen af offentlige data som vækstdriver. Det slås fast, at åbne data får en vigtig rolle at spille i digitaliseringen af den offentlige sektor, og Open Data DK nævnes eksplicit som en central aktør i arbejdet.

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi sætter tre ambitiøse mål:

Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet.

Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst.

Oprettet: 23. maj, 2016 / Kommentarer: 0
Data

KL offentliggør i dag Den fælleskommunale digitale handlingsplan 2016-2020. Et af indsatsområderne bliver, at KL i samarbejde med Open Data DK skal fremme og understøtte kommunernes arbejde med åbne data for at skabe økonomiske gevinster for samfundet og større transparens i den offentlige sektor. Vi glæder os til samarbejdet.

Læs mere om intiativerne i Den fælleskommunale digitale handlingsplan her

Oprettet: 12. maj, 2016 / Kommentarer: 0

Erhversstyrelsen er ny partner i Open Data DK - velkommen til.

Oprettet: 28. april, 2016 / Kommentarer: 0

Vi siger velkommen i klubben til Hedensted kommune og de ca. 46.000 indbyggere

Sider