De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Blog

Abonnér på Opendata blog-feed

Oprettet: 30. juni, 2016 / Kommentarer: 0

Vær med til at udvikle fremtidens digitale energiløsninger ved brug af åbne data.

Under overskriften Open Energy Days inviterer Erhvervsstyrelsen og Open Data DK til hackathon om energi, hvor studerende, iværksættere og virksomheder fra hele landet mødes på DOKK1 i Aarhus og omsætter åbne data fra energiområdet til innovative løsninger og services.

Vi står overfor store udfordringer på energiområdet nu og i de kommende årtier. Det er udfordringer, der ikke løses ad traditionelle veje. Udfordringer hvor vi må tænke radikalt anderledes for at finde løsninger.

Oprettet: 17. juni, 2016 / Kommentarer: 0

I Open Data DK mener vi, at åbne data bl.a. kan understøtte gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu mere aktive medspillere i vores demokrati. Andre steder i verden tager de skridtet videre, og ser åbne data som et nødvendigt middel i deres kamp mod korruption og som et led i at forbedre deres økonomi. Open Data bliver et vigtigt redskab, fordi de skaber transparens og gennemsigtighed, som kan bruges i de offentlige budgetter.

Nedenstående er eksempler på dette. 

Brasilien

Oprettet: 02. juni, 2016 / Kommentarer: 0

HURRA!

I dag bliver Open Data DK 1 år!

Når vi kigger tilbage på alt det, som vi har opnået, kan vi slet ikke forstå, at det kun er ét år siden, at Open Data DK blev lanceret:

- Vi startede med at være 5 kommuner og en region. I dag er vi 19 kommuner, Region Midtjylland og Region Hovedstaden. 

- Erhvervsstyrelsen er trådt ind som partner.

- Der er 569 datasæt på portal.opendata.dk.

- Initiativ 3.4 "Bedre anvendelse af åbne kommunale data" i Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi forankres i et samarbejde mellem KL og Open Data DK. 

Oprettet: 02. juni, 2016 / Kommentarer: 0

Regeringen offentliggjorde i denne uge ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016”. Et af midlerne er åbne offentlige data. I redegørelsen beskrives muligheder for at skabe vækst.

Oprettet: 01. juni, 2016 / Kommentarer: 0

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er netop blevet udgivet af Regeringen, KL og Danske Regioner, og et væsentligt led i strategien er brugen af offentlige data som vækstdriver. Det slås fast, at åbne data får en vigtig rolle at spille i digitaliseringen af den offentlige sektor, og Open Data DK nævnes eksplicit som en central aktør i arbejdet.

Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi sætter tre ambitiøse mål:

Det digitale skal være let, hurtigt og sikre god kvalitet.

Offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst.

Sider