De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Teknik & Miljø med Åbne Data

Open Data DK havde igen i år en stand til KL’s Teknik & Miljø Konference 2019.

Den 25. og 26. april blev der i Fredericia Messecenter afholdt KL Teknik & Miljø konference for politikere og embedsmænd fra hele landet. Her var Open Data DK også til stede blandt standene, hvor vi bl.a. fik vendt problemstillinger og muligheder med både kendte og nye ansigter.

Teknik & Miljø data

Open Data DK handler om åbne data fra alle kommunale afdelinger. Men det er på nuværende tidspunkt især på Teknik & Miljø området, at der arbejdes med åbne data ude i kommunerne. Det har mange årsager. På Teknik & Miljø området har man i en årrække været vant til at dele data med andre, der er også en stærk sammenhæng med smart city dagsordenen, og værdiskabelsen er her ofte tydeligere, både inden for områder som f.eks. mobilitet, energi og klima.

Som eksempel kan åbne data om energiforbrug i offentlige bygninger skabe transparens for borgere og medarbejdere om det kommunale energiforbrug, men det kan også bruges af virksomhederne til rådgivning og til skabe energioptimerings-løsninger til kommunerne. Inden for mobilitet har åbne data om parkering og trafiktællinger især vist sig interessant ift. at optimere trafik og dermed mindske trængsel og forurening.

Ledelsesmæssig opbakning

I en målgruppe- og behovsanalyse i forbindelse med udstilling af data i myndigheder gennemført af Seismonaut i 2017 fremgår mangel på ledelsesmæssig opbakning som en af fem kerneudfordringer i arbejdet med at fritstille data. Det er derfor essentielt, at politikere og kommunale ledere – på Teknik & Miljø området såvel som andre kommunale områder – ser værdien og mulighederne i åbne data, da de i sidste ende træffer beslutning om deres kommune skal prioritere denne form for åbenhed og mulighedsrum.

 

Fra Open Data DK siger vi tak for dette års Teknik & Miljø konference – og stort tillykke til Niels Rasmussen fra Ringkøbing-Skjern Kommune, der vandt vores konkurrence.