De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Smart Messe: Åbne data som løsning og leg

Der var en hel del fokus på åbne data til Smart Messen i Rønde. Både dialogworkshop mellem kommuner og virksomheder om åbne mobilitetsdata og spil, der baserede sig på åbne data om bl.a. affald.

I forbindelse med Internet Week Denmark afholdt Syddjurs Kommune Danmarks første Smart Messe. Her talte Nikolaj Sonne bl.a. om ulovlig høst af private data – men på messen var der også en del fokus på den demokratiske udstilling af offentlige data.

Open Data DK var til stede med en stand, hvor vi fik gode snakke med kommunale medarbejdere interesseret i at arbejde med åbne data for bedre sammenligningsgrundlag, med virksomheder der selv var interesseret i at åbne mere af deres egen data, og med medarbejdere på uddannelsesområdet om åbne datas læringsværdi.

Dialogworkshop

Både i temasporet om mobilitet og i sporet om skoler & uddannelse var åbne data på programmet. I mobilitetssporet afholdt Business Region Aarhus (BRAA) en dialogworkshop i samarbejde med Open Data DK og med Seismonaut som facilitator. Med fokus på udvalgte mobilitetsudfordringer havde virksomheder og kommuner en dialog om mulighederne i åbne data.

Forud for messen var relevante deltagende virksomheder blevet tilbudt at deltage i workshoppen sammen med medarbejdere fra BRAA-kommunerne. Formålet med workshoppen var at skabe dialog om hvordan brugen af (åbne) data kan være med til at løse mobilitetsproblemer, og hvilke data og løsninger der i den sammenhæng kunne komme i spil.

Overordnet stak de forskellige bud i mange retninger, hvoraf nogen viste sig at fokusere på andet end åbne data. Andre bud lagde stor vægt på kombinationen af data fra mange forskellige kilder, hvoraf andre foreslog generering og fritstilling af nye IoT-baserede data. Resultaterne bekræfter meget godt, at åbne data sjældent er en løsning i sig selv, men kan bruges som en del af en løsning og i kombination med andre data.

”Ud fra de rammer og den tid vi havde, var det et godt udbytte. Der kom idéer og databehov på banen, som vi kan arbejde videre med i BRAA – som var formålet. Og så fik vi nye virksomheder i tale, som vi ikke har talt med før.”

– Niels Schmidt Petersen, Projektansvarlig på BRAA’s open data initiativ.

Spil med åbne data

Som et mere legende indslag på messen havde studerende fra Dania Games stillet an med tre forskellige spil baseret på åbne data fra Open Data DK’s platform. Det ene spil baserede sig på åbne affaldsdata fra Københavns Kommune, der bestemte størrelsen på spillets bold. De to andre brugte elevtal og støjdata fra bl.a. Hedensted Kommune til at bestemme antallet af zombier, man skulle forsvare sig imod.

Spillene er en del af Dania Games’ arbejde med applied science. De åbne data gør det muligt at basere spillede på faktiske data uden at skulle lave investeringer i at købe data. Samtidigt tjener de som visualiseringer af data og som pædagogisk værktøj. Gennem leg kan man altså få en fornemmelse af, hvor stor en mængde affald, der generes i kommunen og hvor meget, der genbruges.

Se billeder og video fra spillene på vores twitter.

 

Open Data DK siger tak for en spændende messe.