De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Regeringen vil gøre danske klima - og vejrdata gratis

Som del af Regeringens udspil til den nye ”Strategi for Danmarks digitale vækst” foreslår Regeringen, at DMIs data gøres gratis for alle. Det er et af hovedinitiativerne i udspillet.

Det vil have enorm betydning, hvis DMIs klima - og vejrdata gøres gratis for alle. Videnscentret Seges nævner bl.a., at gratis vejrdata vil give mere styr på høsten og dermed have en økonomisk betydning for landmændene og være til gavn for miljøet.

Regeringen beskriver selv værdien af DMIs data således "DMI har en skattekiste af værdifulde data om klima og vejr, som kan være altafgørende for landmanden, kommunen, iværksættere og store virksomheder, hvor vejret har vital betydning. Den skattekiste åbner vi nu."

I lande som Norge, Sverige, Finland, Holland og Tyskland er der allerede åbnet op for de metrologiske data.

I Open Data DK hilser vi det danske initiativ velkomment. Vi møder mange danske iværksættere og virksomheder, der kan lave nogle værdifulde løsninger for samfundet med allerede frit tilgængelige offentlige data + DMIs data.

I udspillet foreslår regeringen at sætte i alt 82 mio. kr. af til at udvikle en brugervenlig distributionskanal af meteorologiske data og til drift samt frikøb af vejr-, klima- og havdata. I den forbindelse håber vi, at der rettes opmærksomhed mod den åbne dataplatform CKAN, der anvendes af det europæiske (internationale) data økosystem.