De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Open Data som middel mod korruption

I Open Data DK mener vi, at åbne data bl.a. kan understøtte gennemsigtigheden i den offentlige forvaltning, så borgere og virksomheder kan blive endnu mere aktive medspillere i vores demokrati. Andre steder i verden tager de skridtet videre, og ser åbne data som et nødvendigt middel i deres kamp mod korruption og som et led i at forbedre deres økonomi. Open Data bliver et vigtigt redskab, fordi de skaber transparens og gennemsigtighed, som kan bruges i de offentlige budgetter.

Nedenstående er eksempler på dette. 

Brasilien

I november 2004 blev Brasiliens Transparency Portal lanceret med det formål at skabe transparens i det finanspolitiske område. Landets daværende forsvarsminister udtalte i 2004, at portalen og projekter med Open Data er et vigtigt skridt mod total transparens af konti og bidrager til social kontrol i brugen af offentlige midler. Portalen bliver stadig set, som et Brasilien vigtigste våben mod korruption, og besøges hver måned af 900.000 unikke brugere.

I et forsøg på at undgå svindel og korruption i offentlige byggesager, har man samlet en liste over entreprenør- og håndværkervirksomheder, som man bør undgå i byggesager. Virksomhederne er havnet på listen pga. korruption eller svindel. Listen gør det muligt for det offentlige Brasilien at undgå visse virksomheder i budrunder. Det forhindrer ikke bagmændene bag virksomhederne at starte nye virksomheder i nye navne og arbejde videre, men det giver et øjebliksbillede, som embedsmænd kan bruge.

Udgifter på kreditkort og konti tilhørende regeringen, embedsmænd m.fl. i arbejdsregi blev lagt på portalen, og kort efter fulgte medierne med. Det resulterede i flere skandaler og anklager om misbrug af offentlige midler. En minister var dømt til at skulle tilbage betale §30.000, som han havde brugt på private rejser. Samtidig med sagen faldt udgifterne øjeblikkeligt med 25% på de konti, der var tilknyttet offentlige embeder.

Efterfølgende er der blevet vedtaget adskillige regler for, hvordan offentlige konti må bruges som f.eks. at de ikke må bruges til rejser.

I 2008 blev der ansat flere analytikere, hvis arbejde kun er at gennemsøge portalen efter mistænksomme mønstre og korruption. På den måde bliver alt data set igennem uanset befolkningens nuværende og fremtidige interesse for Open Data og portalen.

Brasiliens arbejde med Open Data i kampen mod korruption, har inspireret andre lande i Latinamerika, og nu har Mexico, Chile og El Salvador påbegyndt lignende projekter.

Brasilien ligger på 76. pladsen på den globale liste over lande med korruption, hvor Danmark er på 1. pladsen. [1]

Ovenstående er fra rapporten ”Brazil’s open budget transparency portal”.

Slovakiet

I 2011 blev Slovakiet en del af Open Government Partnership, og siden har landet gennemført flere reformer i forhold til transparens i det offentlige.

Sundhedssektoren er hårdest ramt, og det er vurderet, at op mod 3000 mennesker hvert år mister livet på grund af korruption i sundhedsvæsenet. Korruptionen i sundhedsvæsenet har været et fokuspunkt siden 2012. Her begyndte man at vurdere kontrakter og indkøb til sygehuse og kiggede bl.a. på indkøbet af 12 CT-scannere fra 2007-2011. Priserne varierede op til 100% for samme maskiner, og flere af indkøbsaftalerne var indgået uden en budrunde. Derudover fandt man, at en budrunde på catering til offentlige sygehuse blev koordineret virksomhederne imellem, og at priserne var 50% for høje ligesom mængden af mad var alt for stor.

Resultatet af arbejdet var, at fire sygehusdirektører blev afskediget, og stabschefen i Sundhedsministeriet sagde op.

Siden 2011 er alle offentlige kontrakter og bud herpå gjort offentlige tilgængelige i et maskinlæsbart format. Hvis kontrakter ikke er offentliggjort inden for tre måneder efter underskrivning, bliver de af regeringen ikke opfattet som gældende. Dette tiltag kan hjælpe med at komme ovenstående sager til livs, og er en vigtig del af arbejder med at bekæmpe landets korruption.

Slovakiet er på 50. plads over lande med korruption [1]

Ovenstående er fra rapporten “Open Data to fight corruption – Case study: Slovakias health sector”.  

 

[1] http://www.transparency.org/cpi2015#results-table