De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Open Data DK byder velkommen til basismedlemmer

KL og Open Data DK har igangsat et nyt initiativ med et tilbud til kommunerne om basismedlemskab af Open Data DK i 2018-2020. Det skal være med til at sikre flere åbne data fra landets kommuner.

Nationalt er der et stort og stigende fokus på potentialerne i åbne data. Åbne data er og bliver et fokusområde for danske offentlige myndigheder, og det er afgørende, at kommunerne deltager aktivt i arbejdet med åbne data. Det er af afgørende betydning, at flere – gerne alle - kommuner er med. Volumen gør en forskel og er også en af de forudsætninger, som aftagerne af åbne data nævner, for at kunne skabe mere værdi med data.

Med initiativet ønskes det at give alle kommuner en let adgang til udstillingsmuligheder for åbne kommunale data, og mulighed for at deltage i det fælles arbejde med åbne data.

Basismedlemskaberne er finansieret af KL og sker som en del af Open Data initiativet i Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Et basismedlemskab giver en snæver adgang til Open Data DK;

  • 5 valgfrie datasæt
  • 5 obligatoriske datasæt
  • 1 fælles nationalt datasæt med kommunens data fra Vejdirektoratet

I regi af KL-Open Data initiativet udvælges de fem obligatoriske datasæt, som man ved indgåelse af aftalen forpligter sig til at lægge frem på platformen.

Derudover er det hensigten at skabe ét fælleskommunalt datatræk om trafiktællinger på tværs af landets kommuner. Dette gøres i et samarbejde ml. KL, Open Data DK, FOSAKO og Vejdirektoratet.

Endelig har Open Data DK lavet en aftale med KL om, at de understøtter arbejdet med at finde en permanent fælleskommunal løsning i forhold til arbejdet med åbne kommunale data med udgangen af 2020, hvor midlerne fra KL udløber.