De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Ny rapport: Analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data

Ny rapport: Analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data

Som en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der sat fokus på åbne data og dannet et "Partnerskab for åbne offentlige data" med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner, KL og Open Data DK. 

Partnerskabet har fået foretaget en analyse af efterspørgsel og markedstendenser indenfor offentlige data med afsæt i nedenståenede spørgsmål 

Hvilke datatendenser er der i både ind - og udland?

Hvilke data efterspørger virksomhederne?

Hvilke dataområder vil have kommerciel værdi for virksomhederne?

Hvilke barrierer er der for de offentlige myndigheder for at fritstille flere data?

 

Hensigten med analysen er at skabe et godt fundament for det videre arbejde med åbne data i partnerskabet,  men kan bestemt også bruges i kommuner og regioner. 

Analysen og rapporten er udarbejdet af Deloitte - og kan læses her