De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Mega cities kræver Smart Cities

Urbaniseringen og stigningen i indbyggerantal globalt bevirker, at flere og flere mennesker bosætter sig i byerne og øger befolkningstætheden og størrelsen på byerne og skaber dermed mega cities. Det er estimeret, at der i år 2020 vil være 30 mega cities på verdensplan. Grundet den tætte population er der behov for at udnytte byens ressourcer bedre, hvorfor er der brug for smart cities.

I Smarts Cities bliver der arbejdet på tværs af sektorer for at finde på nye rutiner eller opdagelser til gavn for byerne. Til dette kan man bruge Big Data, da der ligger store muligheder i at have store ’skyer’ med enorme mængder data, fordi man således kan trække store mængder data fra et sted. Eksperter vurderer, at arbejdet med Big Data vil skabe vækst og jobs, og alene i England forventer de, at der i efteråret 2017 vil være skabt 130.000 job på baggrund af big data. (Læs mere).

Vi kan ikke direkte kopiere disse tal til Danmark, fordi mængden af data er større i England kva landets størrelse og ditto befolkningsantal. Men vi kan lade os inspirere af England og deres erfaringer, idet de har arbejdet med Smart Cities i længere tid end Danmark, og derfor er længere fremme i deres arbejde. Deres fokus ligger, meget lig Danmark, på sundhed, transport, uddannelse, energi og miljørigtige bygninger (læs mere), og så her vil det være oplagt at se mod London i forbindelse med det fremtidige arbejde.

Prognoser og eksperter snakker for arbejdet og udviklingen af Big Data og Smart Cities, og det indgyder til det videre arbejde i Danmark.

Læs mere om Big Data i Erhvervsstyrelsens rapport.