De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

KL undersøger kommunale erfaringer med åbne data og ønsker til KL’s indsats.

Initiativ 3.4 i Den fælleskommunale Digitaliseringsstrategi har fokus på "Bedre anvendelse af kommunale data". Som en del af det initiativ har KL gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunerne for at få kortlagt de kommunale erfaringer med Open Data og ønsker til KLs indsats på området. 

 

(nedenstående er uddrag af KLs artikel om undersøgelsen)

Kommunerne efterlyser videndeling og koordination, herunder standardisering, viser KL’s landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om bedre brug af åbne data i forbindelse med den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.

Der er 48 kommuner, der har besvaret undersøgelsen. 73% svarer, at deres afdeling allerede arbejder med åbne data, og 28 kommuner har planlagte eller besluttede aktiviteter på vej. 

Kun to kommuner ønsker ikke at arbejde yderligere med åbne data i fremtiden og begrunder det med manglende relevans og manglende efterspørgsel hos borgere og politikere.

Hos de afdelinger, der har svaret, at de arbejder med åbne data, er de primære temaer mobilitet, klima, energi, byrum og planlægning og forsyning.

Til spørgsmålet om hvad kommunerne gerne vil fokusere på fremover i forbindelse med åbne data, er klima, energi, mobilitet og byrum og planlægning de mest populære temaer.

Spørgeskemaundersøgelsen er udsendt til kommunernes tekniske chefer, da projektets fokus primært er teknik- og miljøområdet.

Kompetenceudvikling

Respondenterne efterlyser især KL’s hjælp i forbindelse med en fælles kommunal udlægning af konkrete datasæt, standardisering inkl. standarder for metadata og i forbindelse med analyser af f.eks. databrug og databehov.

I forhold til arrangementer er der generelt ønske om inspirationsmøder med virksomheder og om udenlandske erfaringer.

Ønsker til KL’s indsats

Kommunernes ønsker i forhold til at forbedre arbejdet med åbne data omfatter opmærksomhedsskabelse (både blandt udviklere, brugere og politikere), videndeling, inspiration og information om rammer og muligheder. Det kunne f.eks. være via netværk og temamøder.

Herudover er der bredt ønske om koordination i form af standardisering, fællesprojekter samt eventuelt en national strategisk indsats. Der lægges stor vægt på, at standardisering er nødvendig for at få optimal glæde af åbne data og sikre, at data kan bruges på tværs af kommunegrænser.

Flere respondenter foreslår en fælles platform for udgivelse af data, f.eks. opendata.dk, hvilket vil gøre arbejdet nemmere for både kommuner og brugere. Der efterspørges fri adgang til fællesoffentlige baggrundskort og opendata.dk.

Se hele undersøgelsen her.