De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

KL: Kommunerne samarbejder om innovation

Kommunerne samarbejder i stort omfang med både hinanden, regioner, privat erhvervsliv og andre aktører. Det viser ny KL-undersøgelse om de samarbejdende kommuner.

 

KL offentliggjorde tidligere i januar 2018 en ny undersøgelse om samarbejde i kommuner. Den viser, at samarbejderne spreder sig bredt over fagområder og mål. Teknik og miljøområdet er det område, hvor der er flest samarbejder. Der er lang tradition for
samarbejde om nogle af de investeringstunge områder som forsyning og affaldshåndtering.

 

Arbejdet med offentlig innovation sker også ofte i et samarbejde med andre. 9 ud af 10 kommuner tilkendegiver at have gennemført innovationer i samarbejde.

Ifølge undersøgelsen kan samarbejde med andre aktører tilføre værdi til innovationsprocesser. Gevinsten ved samarbejde knytter sig her til, at når forskellige aktørers viden og ressourcer samles, fører det ofte
til nye ideer og løsninger. Center for offentlig innovation har kortlagt blandt andre kommunernes arbejde med innovation. De konkluderer, at innovationssamarbejder øger chancerne for at opnå effekt.

 

I KL-undersøgelse fremhæves Open Data DK som et godt på innovationssamarbejde, hvor en række kommuner og regioner er gået sammen om at skabe grobund for datadreven vækst.
Vi er meget enige. Det giver så god mening at samarbejde om arbejdet med åbne offentlige data. Vi kan lære af hinandens erfaringer og i fællesskab overkomme barrierer og udfordringer.

 

Udover at samarbejde kommunerne imellem, samarbejder Open Data DK også med Erhvervsstyrelsen, Danske Regioner og KL, som del af de to digitaliseringsstrategier.

 

KL-undersøgelsen: De samarbejdende kommuner