De seneste blogindlæg fra Open Data DK
Blog

Indsatskatalog: Sådan kommer flere virksomheder i gang med at bruge åbne offentlige data

Partnerskab for åbne offentlige data har fået udarbejdet et katalog over mulige indsatser til at fremme brugen af åbne offentlige data.

Kataloget giver inspiration til konkrete tiltag, der kan få flere virksomheder til at anvende data, fx hackathons, data challenges, netværk og accelerator-forløb for at nævne nogle. Kataloget fungerer samtidig som en guide til at blive klogere på målgruppen for indsatsen – dvs. typer af virksomheder, som der arbejdes med – og kommer med gode råd til, hvordan indsatserne bedst tilrettelægges og gennemføres for at opnå størst effekt.

Til grund for kataloget ligger en baggrundsrapport, som går et spadestik dybere rent analytisk, og hvor danske og internationale erfaringer i arbejdet med at fremme virksomheders dataanvendelse systematisk er afdækket. Her beskrives sammenhænge mellem målgrupper og indsatser samt resultater og effekter.

Katalog over indsatser der kan få flere virksomheder til at bruge offentlige data

Erfaringsopsamling bag indsatser der skal få flere virksomheder til at bruge åbne offentlige data